X

Wyszukiwarka portalu iFrancja

Pogłębiają się problemy mieszkaniowe we Francji

Pogłębiają się problemy mieszkaniowe we Francji

Artykuł wprowadzono: 28 stycznia 2016

Około 3,8 miliona mieszkańców Francji boryka się z poważnymi problemami mieszkaniowymi – jak donosi coroczny raport Fundacji Abbé Pierre.Według raportu, francuska klasa robotnicza stoi w obliczu pogłębiających się trudności w zdobyciu mieszkania i pogarszających się warunków sanitarnych lokali. Powiększa się też liczba bezdomnych. Fundacja podaje, że wśród 3,8 mln osób 900 tys. nie posiada własnego dachu nad głową (w tym 141,5 tys. to bezdomni, 85 tys. to lokatorzy prowizorycznych lokum). 2,9 mln to liczba osób, które nie mają dostępu do urządzeń sanitarnych, bądź mieszkają w przeludnionych lub wymagających gruntownego remontu pomieszczeniach.

W 2013 roku 1% mieszkań nie posiadało bieżącej wody, pryszniców ani toalet. Natomiast około 2 mln lokali pozbawionych było ogrzewania.

Według raportu, najbiedniejsze gospodarstwa domowe wydają 55% dochodów na opłatę czynszu (dla porównania klasa średnia przeznacza 17,4 % zarobków).

Pod koniec zeszłego roku około 18 tysięcy osób mieszkało w tzw. bidonville (dzielnice z blachy).

Podsumowując swój raport, Fundacja Abbé Pierre podała, że ogółem 15 milionów osób w mniejszym lub większym stopniu cierpi z powodu kryzysu mieszkaniowego we Francji.


Najpopularniejsze

Zobacz także