X

Wyszukiwarka portalu iFrancja

Podatek dochodowy u źródła i zasady jego pobierania

Artykuł wprowadzono: 4 czerwca 2018

Pobieranie podatku u źródła (Le prélèvement à la source – PAS) zostanie wprowadzone we Francji począwszy od 1 stycznia 2019 roku.
Metody pobierania podatku u źródła różnią się w zależności od rodzaju otrzymywanego dochodu. Podatnicy będą mogli również przyjmować różne opcje płatności tego podatku.

Podstawa prawna dotycząca pobierania podatku u źródła

Zasada wprowadzenia podatku pobieranego u źródła została przyjęta przez poprzedni rząd ustawą finansową na 2016 r. Następnie w art. 60 ustawy finansowej na rok 2017 określono warunki stosowania podatku pobieranego u źródła.

Oba te teksty miały być wprowadzone w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Chociaż zasada i istota treści nie zostały zmienione, Emmanuel Macron zdecydował odroczyć pobieranie podatku u źródła o jeden rok, począwszy od 1 stycznia 2019 r.

Jednocześnie, należy przypomnieć, że art. 11, zmienionej ustawy finansowej z 2017 r. wprowadza kilka zmian dotyczących wdrożenia pobierania podatku u źródła.

Pobieranie podatku u źródła: korzyści

Wprowadzenie podatku u źródła ma dwie główne zalety.
  1. Po pierwsze, nowe przepisy usuwają roczne opóźnienie, które istnieje aktualnie, między rokiem pobierania przychodów a rokiem rozliczenia podatku dochodowego. Aktualnie, dochody roku 2017, podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym w 2018 roku. Deklarację za 2017 r. należy sporządzić w 2018 r.

Dzięki wprowadzonej reformie, dochody uzyskane w 2019 r. będą opodatkowane w 2019 r. Zgodnie z określoną zasadą, opłaty będą pobieranie automatycznie, a ich wysokość będzie dostosowywana do wysokości otrzymywanych dochodów. Deklaracja dochodu będzie jednak nadal obowiązywała i będzie ona składana w 2020 r.

Na tej rocznej deklaracji podatnik będzie mógł odliczyć wszelkie ulgi podatkowe.

  1. Po drugie, podatek pobierany u źródła modernizuje płatności podatku. W chwili obecnej płatność i wysokość zaliczek na podatek dochodowych w 2018 r., określona jest na podstawie dochodów z 2017 r. Zaliczki te płacone są w ratach (w lutym i maju 2018 r. a saldo we wrześniu 2018 r.). Zaliczki obliczane są na podstawie podatku zapłaconego w 2017 r. i wyliczonego na podstawie przychodów z 2016 r. Podatnik ma również możliwość wyboru opłaty miesięcznych zaliczek.

Od 1 stycznia 2019 r. zaliczki na podatek dochodowy będą pobierane u źródła, zgodnie z metodami określonymi dla poszczególnych rodzajów dochodu.

W przypadku wynagrodzeń otrzymanych na podstawie umowy o pracę, obowiązkiem pracodawcy będzie pobieranie podatku u źródła przy zastosowaniu stawki przekazanej mu przez administrację, a następnie przekazanie kwoty pobranego podatku urzędowi skarbowemu. W związku z tym, potrącona kwota będzie zależeć bezpośrednio od podlegającemu opodatkowaniu wynagrodzeniu netto, otrzymywanemu co miesiąc przez pracownika.

2018: Rok bez podatku

Biorąc pod uwagę wyżej przedstawioną zasadę pobierania podatku u źródła, dochód z 2018 r. powinien być opodatkowany podatkiem dochodowym na rocznej deklaracji w 2019 r.

Wraz z wejściem w życie nowej ustawy dotyczącej pobierania podatku u źródła, od 1 stycznia, dochód za 2019 będzie również podlegał w 2019 opodatkowaniu u źródła.

Aby uniknąć podwójnego opodatkowania dochodów w 2019 r., ustawa przewiduje, że dochody osiągnięte w 2018 r. nie będą podlegały opodatkowaniu, z wyjątkiem dochodów nadzwyczajnych, uzyskanych w 2018. Co oznacza, że rok 2018 będzie rokiem bezpodatkowym „białym rokiem”.

Różne metody odliczenia podatku – w zależności od dochodu

Jeżeli wynagrodzenie pracownika będzie podlegało odliczeniu, pobieraniu i płatności podatku u źródła, przez pracodawcę to w przypadku zysków i dochodów otrzymanych z nieruchomości lub instrumentów finansowych, zaliczka na podatek dochodowy będzie pobierana bezpośrednio z rachunku bankowego podatnika.

Sposób w jaki będzie pobierany podatek u źródła uzależniony będzie od rodzaju dochodu

Nawet jeżeli wynagrodzenie otrzymane przez pracownika będzie podlegało obliczeniu przez pracodawcę podatku u źródła, to w przypadku zysków i dochodów z tytułu nieruchomości zaliczka na podatek będzie pobierana bezpośrednio z rachunku bankowego podatnika.

Przygotowała Maria SKARZYNSKA
Expert-Comptable – Commissaire aux comptes
Tel. +33 616 51 75 48


Najpopularniejsze

Zobacz także