X

Wyszukiwarka portalu iFrancja

Poczta wznowi codzienną dystrybucję prasy i otworzy większości urzędów pocztowych

Poczta wznowi codzienną dystrybucję prasy i otworzy większości urzędów pocztowych

Artykuł wprowadzono: 3 kwietnia 2020

Okrojona do trzech dni w tygodniu dystrybucja listów i codziennej prasy ma stopniowo powrócić do normy. Mimo epidemii do końca kwietnia pracę wznowi też ¾ urzędów pocztowych.

Począwszy od przyszłego tygodnia listonosze będą roznosić gazety już cztery razy w tygodniu, po czym, w kolejnym dniach już pięć razy. Zmiana ta wynika  z porozumienia zawartego 2 kwietnia przez Grupę La Poste i organizację Alliance, zrzeszającą związki zawodowe wydawców codziennych gazet i tygodników.


Ponadto podczas zebrania z premierem Édouardem Philippe’m ustalono, że liczba czynnych urzędów pocztowych wzrośnie do końca kwietnia do 5 tysięcy, z wszystkich 7 700.

Już 4 kwietnia na konta ich beneficjentów wpłyną kwoty świadczeń socjalnych, co wymagać będzie większej mobilizacji pracowników poczty. Ponad połowa świadczeniobiorców posiada rachunek bankowy właśnie w Banku Pocztowym. Poczta zapewnia, że w bankomatach nie zabraknie gotówki dla osób, które będą chciały wypłacić całkowitą kwotę zasiłków.

Do zwiększenia świadczenia usług pocztowych dojdzie również na terenach wiejskich. 

Od 23 marca, z powodu epidemii koronawirusa gazety, listy i inne przesyłki pocztowe roznoszone były tylko od środy do piątku, a liczba działających urzędów pocztowych spadła do 1600.
Najpopularniejsze

Zobacz także