X

Wyszukiwarka portalu iFrancja

Pierwsze propozycje rozwiązania kryzysu szpitalnych oddziałów ratunkowych

Pierwsze propozycje rozwiązania kryzysu szpitalnych oddziałów ratunkowych

Artykuł wprowadzono: 8 czerwca 2022

Francuska minister zdrowia Brigitte Bourguignon ogłosiła w środę 8 czerwca „serię pierwszych środków” w celu przezwyciężenia trudnej sytuacji w szpitalach tego lata.

Szefowa resortu zdrowia oznajmiła, że „lato będzie trudne i należy znaleźć rozwiązania, aby obywatele mieli dostęp do opieki zdrowotnej. 

Dlatego też nie czekając na konkluzje misji powierzonej doktorowi François Braunowi, dotyczącej potrzeb oddziałów ratunkowych Brigitte Bourguignon zapowiedziała już podwojenie dodatku do wynagrodzenia za godziny nadliczbowe dla personelu niemedycznego oraz za dodatkowy czas pracy lekarzy przez cały okres letni. 

Ponadto minister wprowadzi specjalne rozwiązanie umożliwiające studentom pielęgniarstwa i salowym na rozpoczęcie praktyki natychmiast po zakończeniu szkolenia wstępnego w czerwcu i lipcu, nie czekając na oficjalne otrzymanie dyplomu. 

Emerytowani medycy, którzy zgłoszą się tego lata do pracy, skorzystają z ułatwień dotyczących łączenia świadczenia emerytalnego i wynagrodzenia z tytułu wykonywania pracy”. 

Środki te wkrótce „zostaną uzupełnione kolejnymi propozycjami misji Brauna, które uproszczą życie zespołów medycznych i uznają czynione wysiłki” – zapewniła minister zdrowia.

Z powodu braku pracowników co najmniej 120 szpitalnych oddziałów ratunkowych już musiało ograniczyć swoją działalności lub przygotowuje się do tego – według listy sporządzonej przez stowarzyszenie Samu-Urgences de France. Na liście tej znalazło się 14 z 32 największych francuskich szpitali.
Najpopularniejsze

Zobacz także