X

Wyszukiwarka portalu iFrancja

Paryż przygotowuje się do powodzi stulecia

Paryż przygotowuje się do powodzi stulecia

Artykuł wprowadzono: 3 marca 2016

Począwszy od 7 marca mieszkańcy Paryża i regionu paryskiego będą świadkami akcji EU Sequana 2016 – pierwszej symulacji powodzi w Paryżu i jego regionie.


Akcja symulująca wylew Sekwany będzie trwać dwa tygodnie. Pierwszy jej etap, który odbędzie się w okresie od 7 do 11 marca, dotyczyć będzie stopniowego zwiększania poziomu wodu w Sekwanie, aż do jej wystąpienia z brzegów. Drugi etap, od 15 do 18 marca, to powrót wód Sekwany do poziomu normalnego. Do operacji zaangażowane będą miasta w pięciu departamentach, 900 ratowników w tym ekipy interwencyjne z Belgii, Hiszpanii, Włoch i Czech, 150 policjantów, 60 samochodów i 4 helikoptery. W dniach 12 i 13 marca, symulacja dotyczyć będzie wystąpienia powodzi. W regionie paryskim zostaną przeprowadzone operacje w terenie: ewakuacja domu spokojnej starości, usuwanie skażenia, zostaną przeprowadzone w Valenton, Genevilliers, Beynes, Limay i w basenie la Villette w Paryżu.

Akcja Sequana zmobilizuje 87 instytucji i firm, które zobowiązywały się odegrać scenariusz powodzi. RATP zamuruje wejścia do metra, żeby uchronić je przed podtopieniem.

Celem tej mobilizacji jest antycypowanie ryzyka powodzi spowodowanego zmianami klimatycznymi i przygotowanie mieszkańców regionu paryskiego na ewentualność powodzi stulecia. Sprawdzone zostaną struktury zarządzania kryzysowego: sprawnego rozmieszczania ekip i sprzętu, umiejętność ograniczania szkód, zapewnienie ciągłości dostaw wody pitnej, żywności, energii elektrycznej i przejezdności dróg.

Skutki prawdziwej powodzi mogą być ogromne. 800 tysięcy mieszkańców znalazłoby się w obszarze zalewowym, 1,5 mln osób zostałoby pozbawionych prądu i 1,3 mln wody pitnej. Szkody wyrządzone przez ewentualną powódź są szacowane na około 30 mln euro, co stanowi 1 do 2% PKB Francji.

Region paryski podjął już działania w zakresie infrastruktury, jak podnoszenie wałów przeciwpowodziowych, weryfikacja zapór. Inne z podjętch działań polegają na wykupywaniu terenów podmokłych, w celu lepszego zarządzania nimi, budowaniu basenów burzowych redukujących ryzyko skażenia zanieczyszczeniami, regulacji dna rzek w celu lepszego spływu wody.

Exercice EU Sequana 2016 par prefecturedepolice


Najpopularniejsze

Zobacz także