X

Wyszukiwarka portalu iFrancja

Ożywienie na rynku pracy

Artykuł wprowadzono: 27 maja 2020

W ostatnim tygodniu urzędy pracy odnotowały wzrost ofert zatrudnienia. Dotyczą one jednak głównie pracowników niewykwalifikowanych i umów krótkoterminowych. 

Według Dyrekcji ds. Badań Naukowych, Studiów i Statystyk (Dares) liczba ofert zatrudnienia publikowanych online w okresie od 18 do 25 maja osiągnęła już prawie 97 procent poziomu sprzed okresu kwarantanny.

Wzrost ofert pracy dotyczy wszystkich sektorów. Propozycje zatrudnienia w rolnictwie, hotelarstwie, gastronomii, w sektorze usług oraz zdrowia w ostatnim tygodniu wzrosły podwójnie.

Niestety znacznie mniej pracodawców proponuje zawarcie umowy na czas nieokreślony. Liczba proponowanych umów CDI spadła z 66 % do 52%.

Ponadto liczba ofert zatrudnienia dla osób z wysokimi kwalifikacjami nie wróciła jeszcze do poziomu sprzed kwarantanny (70%). 

Francuskie urzędy pracy odnotowały 23-procentowy spadek liczby wniosków o rejestrację bezrobotnych w ciągu ostatnich czterech tygodni, w porównaniu z tym samym okresem w ubiegłym roku. Nie oznacza to jednak zmniejszenia się liczby osób bez pracy, gdyż równolegle wielu bezrobotnych z kategorii B i C (praca w niepełnym wymiarze godzin) zostaje zakwalifikowanych do kategorii A (bez zatrudnienia). 
Najpopularniejsze

Zobacz także