X

Wyszukiwarka portalu iFrancja

Otwarcie zapisów do spisu wyborców w obwodach na terenie Francji

Otwarcie zapisów do spisu wyborców w obwodach na terenie Francji

Artykuł wprowadzono: 29 kwietnia 2020

Konsul RP w Paryżu Pan Andrzej Szydło donosi, że zostały otwarte zapisy do spisu wyborców w głosowaniu na Prezydenta RP w 2020 r. w czterech obwodach na terenie Francji – trzech w Paryżu i jednym w Lyonie.

Najprostszą formą zgłoszenia do spisu wyborców jest skorzystanie ze strony internetowej https://ewybory.msz.gov.pl. Rejestracja i jej potwierdzenie jest natychmiastowe. Można też rejestrować się do spisu wyborców telefonicznie, e-mailem, faksem, listownie oraz osobiście.

Więcej szczegółów na temat tych możliwości zapisu można znaleźć na stronie https://www.gov.pl/web/francja/wybory-2020, gdzie dostępne są również wszystkie pozostałe informacje o wyborach aktualne na dzień dzisiejszy.  

Według obecnego stanu prawnego, zgodnie z którym muszą być prowadzone przygotowania, wybory mają się odbyć w dniu 10 maja 2020 r. w głosowaniu osobistym. W Senacie trwają prace nad projektem ustawy o głosowaniu korespondencyjnym, który umożliwiłby między innymi głosowanie wyborcom zamieszkującym w krajach, gdzie tak jak we Francji obowiązują ograniczenia w poruszaniu się.

Według deklaracji Ministerstwa Spraw Zagranicznych, w przypadku braku wejścia w życie przepisów o głosowaniu korespondencyjnym i przeprowadzenia głosowania osobistego w dniu 10 maja, wybory nie będą organizowane w krajach, w których byłoby to sprzeczne z prawem. Jednocześnie Ministerstwo będzie dążyć do tego, aby w razie możliwości głosowania korespondencyjnego zgłoszenia do spisu wyborców przyjmowane teraz zostały uwzględnione jako ważne do celów wysyłki pakietów wyborczych.

Odpowiedzi na pytania naszych czytelników dotyczące przyszłych wyborów: https://www.ifrancja.fr/iportal/odpowiedzi-na-pytania-naszych-czytelnikow-dotyczace-przyszlych-wyborow/
Najpopularniejsze

Zobacz także