X

Wyszukiwarka portalu iFrancja

Oświadczenie uzasadniające wyjście z domu

Oświadczenie uzasadniające wyjście z domu

Artykuł wprowadzono: 29 października 2020

28 listopada 2020: Nowe oświadczenie o celu opuszczania miejsca zamieszkania

Od dzisiaj osoby, które muszą wyjść z domu powinny zaopatrzyć się takie oświadczenie. 

Dokument ten (w języku francuskim) można pobrać ze strony interieur.gouv.fr, ale również przepisać jego treść. 

Istnieje także wersja cyfrowa – Do pobrania tutaj

Wersja angielska do pobrania tutaj

Tłumaczenie dokumentu

Oświadczenie o celu opuszczania miejsca zamieszkania

Ja niżej podpisana/podpisany

Pani / Pan 

Data i miejsce urodzenia:

Zamieszkały:

zaświadczam, że przebywam poza moim miejscem zamieszkania w związku z następującym dozwolonym powodem (zaznacz odpowiednie pole), zgodnie z przyjętymi środkami, niezbędnymi do zwalczania epidemii Covid-19 w ramach stanu zagrożenia sanitarnego*:

– Podróż między moim miejscem zamieszkania a miejscem wykonywania działalności zawodowej** lub placówką edukacyjną lub szkoleniową, podróż służbowa, która nie może zostać przełożona, wyjazd na konkurs lub egzamin.

– Podróż w celu zakupu materiałów potrzebnych do wykonania czynności zawodowych, zakupów pierwszej potrzeby*** w placówkach, których działalność jest dozwolona, odbiór zamówień i dostawy do domu.

– Konsultacje, badania i leczenie, których nie można wykonać zdalnie lub odroczyć oraz zakup leków.

– Podróż z ważnych powodów rodzinnych, w celu niesienia pomocy osobie chorej i w trudnej sytuacji lub z powodu konieczności opieki nad dziećmi.

– Przemieszczanie się osób niepełnosprawnych i osób im towarzyszących.

– Krótkie przebywanie poza domem w granicach jednej godziny dziennie i w maksymalnym promieniu jednego kilometra wokół domu, powiązane z indywidualną aktywnością fizyczną, z wyłączeniem wszelkich zbiorowych praktyk sportowych i bliskości z innymi osobami, spacer z członkami jednej mieszkającej razem rodziny lub na potrzeby zwierząt domowych.

– Wezwanie sądowe lub administracyjne i udział w służbie publicznej

– Udział w misjach użyteczności publicznej na wniosek organu administracji

– Aby odebrać dzieci ze szkoły i podczas ich zajęć pozaszkolnych

Sporządzono w :

Data :

(Należy podać datę i godzinę wyjścia z domu)

Podpis:

  • *Osoby, które chcą skorzystać z jednego z tych wyjątków, muszą zabrać ze sobą dokument pozwalający im uzasadnić, że wyjście domu odbywa się w zakresie jednego z nich.
  • **Do wykorzystania przez osoby samozatrudnione, gdy nie mogą posiadać zaświadczania od pracodawcy.
  • ***W tym produktów darmowych (dystrybucja artykułów spożywczych itp.) i podróże związane z pobieraniem świadczeń socjalnych i wypłatą gotówki.Najpopularniejsze

Zobacz także