X

Wyszukiwarka portalu iFrancja

Oświadczenie o konieczności skorzystania z środków transportu publicznego Ile-de-France w godzinach szczytu

Oświadczenie o konieczności skorzystania z środków transportu publicznego Ile-de-France w godzinach szczytu

Artykuł wprowadzono: 10 maja 2020

Aby zmniejszyć liczbę użytkowników komunikacji publicznej godziny szczytu zarezerwowano dla osób udających się do pracy. Nie znaczy to jednak, że wstęp do metra czy kolejki RER w tym czasie będzie zabroniony dla innych. 

W godzinach szczytu, oprócz dojazdu do pracy, ze środków transportu publicznego w Ile-de-France można będzie skorzystać z pilnych powodów. 

Jeżeli nie można przełożyć podróży na późniejszą porę (poza godzinami szczytu nie będzie ograniczeń) należy zaopatrzyć się w oświadczenie, na którym zaznaczymy powód, dla którego znaleźliśmy się w metrze, autobusie czy pociągu. Zaświadczenie to wymagane będzie od poniedziałku do soboty włącznie.

Dopuszczalnymi powodami są między innymi wizyta lekarska, niesienie pomocy osobie jej potrzebującej, dojazd do szkoły czy wezwanie do sądu. 

Poniżej formularz oświadczenia (Auto-attestation dérogatoire)

Brak dokumentu będzie tolerowany w poniedziałek i wtorek. Jednak począwszy od środy, w razie kontroli spotkamy się z odmową wstępu do środków transportu zbiorowego i grozić nam już będzie kara grzywny w wysokości 135 euro. 

Poniżej tłumaczenie dokumentu na język polski:

Oświadczenie o celu podróży środkami transportu publicznego w Ile-de-France w godzinach od 6.30 do 9.30 i od 16 do 19.

Ja niżej podpisany, uzasadniam moją podróż następującym powodem (wybrać odpowiedni motyw) *:

– podróż pomiędzy miejscem zamieszkania i miejscem lub miejscami wykonywania działalności zawodowej i podróż służbowa, której nie można odłożyć, w przypadku osób prowadzących własną działalność;   

 – dojazd od miejsca zamieszkania do placówki szkolnej osoby, która do niej uczęszcza lub osoby jej towarzyszącej lub aby wziąć udział w konkursie lub egzaminie. 

– z powodów zdrowotnych, dojazd na wizytę lub leczenie u specjalisty, których nie można wykonać zdalnie lub w przychodni w pobliżu domu;

– pomoc osobie potrzebującej lub w celach opieki na dzieckiem;

– wezwanie sądowe lub na komisariat policji  

– udział w misjach użyteczności publicznej na prośbę władz i według ustalonych przez nią warunków

Sporządzono dnia

*Osoby chcące podać jeden w ww. powodów, jeżeli mogą, powinny zaopatrzyć się w dokument go uzasadniający. 

** Pracownicy zamiast tego dokumentu powinni okazać zaświadczenie od pracodawcy. 

Dokument do pobrania tutaj: LINK

Zaświadczenie od pracodawcy konieczne w środkach transportu publicznego Ile-de-France LINK
Najpopularniejsze

Zobacz także