X

Wyszukiwarka portalu iFrancja

Oświadczenie dotyczące przemieszczania się podczas godziny policyjnej

Oświadczenie dotyczące przemieszczania się podczas godziny policyjnej

Artykuł wprowadzono: 15 grudnia 2020

Podczas godziny policyjnej, która zacznie obowiązywać dzisiaj wieczorem, przebywanie poza domem możliwe będzie z ośmiu motywów, zawartych w oświadczeniu, które trzeba będzie okazać podczas kontroli.

Dzisiaj, tj. 15 grudnia w całej Francji zniesione zostają ograniczenia w przemieszczaniu się i obowiązek posiadania oświadczenia o celu wychodzenia z domu w ciągu dnia. 

Równocześnie zaczyna obowiązywać godzina policyjna od godziny 20 do 6 rano.

W tym przedziale czasowym wszyscy powinni pozostać w domu. Rząd dopuszcza jednak kilka odstępstw od tego nakazu, które wymagać będą pisemnego oświadczenia i uzasadniających go dowodów. 

Odstępstwa te zawarte zostały w oświadczeniu, które trzeba będzie każdorazowo okazać w razie kontroli policji.

A mianowicie przemieszczanie jest dopuszczalne: 

– na podróże między miejscem zamieszkania a miejscem wykonywania działalności zawodowej, placówką szkolną lub szkoleniową;

– ze względów zdrowotnych; w celu konsultacji i opieki medycznej, których nie można zapewnić na odległość i których nie można odłożyć w czasie lub w celu zakupu leków, 

– z ważnych powodów rodzinnych; żeby odwiedzić bliską, potrzebującą opieki niesamodzielną osobę, zająć się dzieckiem,

– dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów,

– na wezwanie sądowe lub administracyjne,

– aby wziąć udział w misjach użyteczności publicznej na wniosek organu administracyjnego,

– w przypadku konieczności przesiadki i podróży na długim dystansie (w takich przypadkach osoby będą musiały w razie kontroli okazać bilet),

– żeby wyprowadzić psa na spacer na dystansie 1 km.

Osoby, które skorzystają z jednego z tych wyjątków, powinny ponadto zaopatrzyć się w dokument uzasadniający, że przebywanie poza domem podczas godziny policyjnej odpowiada jednemu z dopuszczalnych motywów. Może to być zaświadczenie od pracodawcy, legitymacja zawodowa, bilet kolejowy lub lotniczy, wezwanie do wykonania misji użyteczności publicznej i wezwanie sądowe.

Oświadczenie do pobrania tutaj https://www.interieur.gouv.fr/

Wersja angielska do pobrania tutaj

Wersja cyfrowa dokumentu do pobrania tutaj

Za złamanie godziny policyjnej grozić będzie mandat w wysokości 135 euro, zwiększony do 375 euro w przypadku nieuiszczenia go na czas bez podważania go w określonym terminie. W przypadku recydywy stwierdzonej w ciągu dwóch tygodni mandat wyniesie 200 euro i może zostać zwiększony do 450 euro. Po trzykrotnym złamaniu zakazu w przeciągu 30 dni możliwe będzie nałożenie kary w wysokości 3 750 euro i 6 miesięcy pozbawienia wolności. 

Wyjątkowo godzina policyjna nie będzie obowiązywać w nocy z 24 na 25 grudnia.
Najpopularniejsze

Zobacz także