X

Wyszukiwarka portalu iFrancja

Oświadczenie dotyczące przemieszczania się podczas godziny policyjnej jest już dostępne

Oświadczenie dotyczące przemieszczania się podczas godziny policyjnej jest już dostępne

Artykuł wprowadzono: 16 października 2020

Podczas godziny policyjnej możliwe będzie przebywanie poza domem m.in. ze względów zdrowotnych, zawodowych oraz aby pomóc bliskiej osobie czy wyprowadzić na spacer psa. W każdym z tych przypadków potrzebne będzie posiadanie oświadczenia z podaniem powodu, dla którego przebywamy poza domem. 

Tej nocy zacznie obowiązywać godzina policyjna w ok. 1700 miejscowościach znajdujących się w regionie paryskim oraz w metropoliach Tuluzy, Montpellier, Aix-Marsylii, Grenoble, Lyonu, Saint-Etienne, Lille i Rouen. Nakaz pozostawania w domu będzie obowiązywał łącznie 20 milionów osób od godziny 21 do 6 rano, przez 6 tygodni.

Rząd dopuszcza odstępstwa od tego nakazu. I tak przemieszczanie się podczas godziny policyjnej będzie możliwe:

– ze względów zdrowotnych; żeby udać się do szpitala, do lekarza czy na leczenie, które nie może zostać przełożone ani wykonane zdalnie lub po leki do czynnej nocą apteki, 

– ze względów zawodowych; dotyczyć będzie osób pracujących w nocy czy wracających z pracy po godzinie 21,

– w przypadku podróży pociągiem lub samolotem; jeżeli podróż zakończy się po godzinie 21, w takich przypadkach osoby będą musiały w razie kontroli okazać bilet,

– z ważnych powodów rodzinnych; żeby odwiedzić bliską, potrzebującą opieki niesamodzielną osobę, czy zająć się dzieckiem,

– dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów,

– żeby wyprowadzić psa na spacer na dystansie 1 km,

– na wezwanie sądowe lub administracyjne,

– aby wziąć udział w misjach użyteczności publicznej na wniosek organu administracyjnego.

W przypadkach tych wymagane będzie posiadanie oświadczenia o przemieszczaniu się (attestation de déplacement dérogatoire) jak podczas ogólnokrajowej izolacji. 

Wzór tego dokumentu jest dostępny tutaj (wersja francuska)

Można też przepisać jego treść.

W przypadku osób pracujących w porze nocnej wystarczające będzie zaświadczenie od pracodawcy (Justificatif de déplacement professionnel) lub legitymacja zawodowa dla pielęgniarek lub dziennikarzy.

Wzór tego dokumentu jest dostępny tutaj

Według deklaracji premiera osobom będącym w podróży wystarczy zaś okazanie biletu. Warto pamiętać, że dokument ten będzie ważny tylko przez godzinę, jeżeli powodem przebywania poza domem nie będą względy zawodowe. Nie przewidziano natomiast odstępstw dla osób amatorsko uprawiających sport. Tym samym nocny jogging czy gimnastyka na świeżym powietrzu po godzinie 21 nie będą możliwe. 

12 tys. policjantów i żandarmów będzie każdej nocy przestrzegania godziny policyjnej. Za jej złamanie grozić będzie mandat w wysokości 135 euro, zwiększona do 375 euro w przypadku nieuiszczenia go na czas i niepodważania go. W przypadku recydywy stwierdzonej w ciągu dwóch tygodni mandat wyniesie 200 euro i może zostać zwiększony do 450 euro. Po trzykrotnym złamaniu zakazu nocnego przemieszczania się w przeciągu 30 dni możliwe będzie nałożenie kary w wysokości 3 750 euro i 6 miesięcy pozbawienia wolności. 

Wprowadzenie godziny policyjnej ma na celu przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się koronawirusa i tym samym utrzymanie wydolności szpitali. Od soboty we Francji obowiązywać będzie także stan zagrożenia epidemicznego.


Najpopularniejsze

Zobacz także