X

Wyszukiwarka portalu iFrancja

Ostrzeżenie przed ryzykiem poważnych powikłań infekcyjnych związanych z przyjmowaniem ibuprofenu i ketoprofenu

Ostrzeżenie przed ryzykiem poważnych powikłań infekcyjnych związanych z przyjmowaniem ibuprofenu i ketoprofenu

Artykuł wprowadzono: 19 kwietnia 2019

Dwa najczęściej sprzedawane we Francji leki – ibuprofen i ketoprofen – mogą sprzyjać poważnym powikłaniom infekcyjnym – ostrzega Francuska Agencja Leków.

Francuska Agencja Leków (ANSM) wezwała osoby przyjmujące leki zawierające ibuprofen (Nurofen, Advil, Upfen, Antaren…) oraz ketoprofen (Profenid, Toprec, Ketum) do zachowania ostrożności.
 Chodzi o niesterydowe leki przeciwzapalne o działaniu przeciwbólowym, przeciwgorączkowym i przeciwzapalnym, które umożliwiają łagodzenie bólu, migreny, gorączki lub innych dolegliwości.

Ibuprofen i ketoprofen zajmują czołową pozycję na liście sprzedawanych leków w większości francuskich aptek, tymczasem okazuje się, że zażywanie ich bez zachowania należytej ostrożności, może być ryzykowne.Ich regularne stosowanie może doprowadzić do poważnych powikłań infekcyjnych.

ANSM zleciła regionalnym ośrodkom nadzoru
 bezpieczeństwa farmakoterapii w Marsylii i Tours przeprowadzenie badań dotyczących tych medykamentów. Dyrektor ds. leków przeciwbólowych w ANSM Philippe Vella poinformował, że „w ciągu 18 lat, od 2000 do 2018 r., odnotowano 337 samych tylko ciężkich przypadków powikłań infekcyjnych, w tym 32 zgony, związanych z
ibuprofenem i 46 przypadków, w tym 10 zgonów, z ketoprofenem”.Powikłania te dotyczyły najczęściej skóry i tkanek miękkich, powodując na przykład 
martwicze zapalenia powięzi – infekcji spowodowanej przez bakterie
 (głównie paciorkowce) zwane” bakteriami jedzącymi ciało”, które są często przyczyną amputacji, a nawet śmierci.
 Odnotowano również przypadki posocznicy, ropnia płuc, zapalenia 
opłucnej, ropnia mózgu lub zakażeń laryngologicznych klatki
 piersiowej (zapalenie śródpiersia).


Powikłania te wystąpiły podczas przyjmowania 
leków z zalecenia lub bez nadzoru lekarza, by łagodzić objawy gorączki, ale również przy łagodnych zmianach skórnych (reakcje miejscowe, ukąszenia owadów…), trudności w oddychaniu (kaszel, zakażenia płuc) lub dolegliwościach laryngologicznych (trudności
z przełykaniem, dusznica bolesna, zapalenie ucha). Wywołane głównie przez paciorkowce lub pneumokoki, powikłania zaobserwowano po bardzo
 krótkim okresie leczenia tymi lekami (od 2 do 3 dni), również w połączeniu z 
terapią antybiotykową.

Z badań wynika, że te niesterydowe leki przeciwzapalne, zmniejszając odporność, pogarszają stan chorego w przypadkach infekcji, zwłaszcza tych, spowodowanych bakterią paciorkowca. Leki te powinny być stosowane na wyraźne wskazanie lekarza, jedynie w minimalnych dawkach i nie dłużej niż 3 dni (w przypadku gorączki) lub 5 dni (w
 przypadku bólu). Ponadto zdecydowanie nie zaleca się przyjmowania równocześnie dwóch leków o działaniu przeciwzapalnym,
 aby „nie podwoić ryzyka powikłań”.


ANSM wzywa do wybierania paracetamolu w minimalnej skutecznej
 dawce w razie gorączki, anginy, zapalenia ucha, kaszlu, ospy, zmian skórnych. Należy jednak pamiętać, że paracetamol jest cząsteczką,
 która po spożyciu jest przekształcana przez wątrobę w toksyczny 
metabolit, który w razie przedawkowania niszczy komórki tego narządu.

Julia Skowron
Najpopularniejsze

Zobacz także