X

Wyszukiwarka portalu iFrancja

Ogólnokrajowy strajk nauczycieli: w czwartek połowa szkół podstawowych ma być zamknięta

Ogólnokrajowy strajk nauczycieli: w czwartek połowa szkół podstawowych ma być zamknięta

Artykuł wprowadzono: 12 stycznia 2022

Związki zawodowe nauczycieli wezwały pracowników edukacji do ​​strajku w ten czwartek 13 stycznia, aby zaprotestować przeciwko protokołowi sanitarnemu, dezorganizacji szkół i domagać się zapewnienia warunków do ich funkcjonowania. 

Związki zawodowe przewidują, że do strajku przystąpi 75 procent nauczycieli szkół podstawowych oraz że połowa szkół będzie zamknięta. Strajk wspierany jest również przez federację rodziców uczniów (FCPE), która wzywa rodziców, żeby jutro nie wysyłali dzieci do szkoły. 

Związkowcy protestują przeciwko chaotycznej sytuacji w szkołach, brak zastępstw nieobecnych nauczycieli, ciągłe zmiany protokołu sanitarnego. 

Wobec wzmożenia epidemii domagają się opracowania realnego protokołu sanitarnego, który nie będzie sprawiał trudności personelowi w radzeniu sobie z zakażonymi oraz uczniami, którzy mieli z nimi kontakt, jak również kampanii prewencyjnych oraz zapewnienia zasobów ludzkich.

W ciągu tygodnia protokół sanitarny w szkołach był zmieniany trzykrotnie. W przedszkolach i szkołach podstawowych, których uczniowie nie są zaszczepieni, gdy w klasie wykryty zostanie jeden przypadek koronawirusa, reszta uczniów musi wykonać w ciągu tygodnia trzy autotesty, zamiast uprzednio wymaganego jednego testu antygenowego i dwóch autotestow. 

Takie złagodzenie protokołu miało uprościć życie rodzin, nauczycieli i dyrektorów szkół oraz uniknąć zamykania szkół.

Związek nauczycieli szkół podstawowych żąda powrotu zasady, według której po wykryciu jednego przypadku zamyka się całą klasę, jak również wykonywania co tydzień prewencyjnie testów próbki śliny.  

Wprowadzone dotychczas przez ministerstwo edukacji środki są ciągłe niewystarczające również w opinii pierwszego związku zawodowego w szkołach średnich. Dlatego też do strajku jutro przystąpią także gimnazja i licea. 
Najpopularniejsze

Zobacz także