X

Wyszukiwarka portalu iFrancja

Odpowiedzialność funduszu gwarancyjnego za szkody materialne

Odpowiedzialność funduszu gwarancyjnego za szkody materialne

Artykuł wprowadzono: 28 kwietnia 2021

Osoba, która jest ofiarą kradzieży, oszustwa, albo jej mienie zostało zniszczone lub uszkodzone, może żądać od Funduszu Gwarancyjnego odszkodowania do wysokości 4 692 euro.

Muszą być ku temu spełnione następujące warunki:

– dochody osoby pokrzywdzonej nie mogą przekraczać 18 768 euro (możliwy jest wyższy pułap, jeżeli osoba pokrzywdzona ma na utrzymaniu albo dzieci, albo rodziców)

– sprawca jest nieznany albo niewypłacalny;

– niemożliwe jest otrzymanie odszkodowania od ubezpieczyciela,

– ofiara znajduje się wskutek takiego zdarzenia w trudnej sytuacji materialnej lub psychologicznej.

Jeżeli jeden z tych warunków nie jest spełniony, to można również otrzymać odszkodowanie pod warunkiem, że sprawca został prawomocnie skazany karnie i wtedy odpowiedni fundusz wypłaca odszkodowanie. 

Mecenas Władysław LIS
Najpopularniejsze

Zobacz także