X

Wyszukiwarka portalu iFrancja

Odpowiedzi na pytania naszych czytelników dotyczące przyszłych wyborów

Odpowiedzi na pytania naszych czytelników dotyczące przyszłych wyborów

Artykuł wprowadzono: 29 kwietnia 2020

Po publikacji artykułu dotyczącego głosowania we Francji w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r. otrzymaliśmy od naszych czytelników pytania dotyczące jego przebiegu. Postanowiliśmy więc zwrócić się z prośbą o udzielenie na nie odpowiedzi do Konsula RP w Paryżu, Pana Andrzeja Szydło.

Odpowiedzi na pytania internautów według stanu na dziś:

1.       Według obecnego stanu prawnego zarządzone są tylko wybory w głosowaniu osobistym w dniu 10 maja. Dotyczy to tak Polski, jak i zagranicy. W rezultacie konsulowie na całym świecie są zobowiązani do przygotowywania głosowania w tym dniu i w tej formule. W Senacie trwają natomiast prace nad projektem ustawy umożliwiającym przeprowadzenie głosowania korespondencyjnego – w kraju i za granicą. Jeśli ustawa ta wejdzie w życie, obywatele polscy w całej Francji i na całym świecie będą mieli możliwość głosowania korespondencyjnego poprzez pocztę.

2.       Ministerstwo Spraw Zagranicznych zapewnia, że w przypadku jeśli ustawa o głosowaniu korespondencyjnym nie wejdzie w życie, głosowanie osobiste 10 maja odbędzie się za granicą tylko tam, gdzie będzie to zgodne z prawem. We Francji do 11 maja obowiązuje zakaz opuszczania miejsca zamieszkania, a wśród dopuszczanych wyjątków nie mieści się głosowanie w wyborach.

3.       W przypadku uchwalenia ustawy o głosowaniu korespondencyjnym we Francji będą dostępne 4 obwody głosowania – 3 w Ambasadzie RP w Paryżu i 1 w Konsulacie Generalnym RP w Lyonie. Wyborcy z całej Francji, którzy wpiszą się do spisu wyborców otrzymają pocztą pakiety wyborcze, a następnie odeślą swoje głosy do wybranej komisji. System rejestracji zgłoszeń do spisu wyborców jest już dostępny na stronie https://ewybory.msz.gov.pl/. Na tę chwilę jest to spis dotyczący głosowania osobistego w dniu 10 maja, ale Ministerstwo Spraw Zagranicznych będzie dążyć do tego, aby w przypadku wejścia w życie przepisów o głosowaniu korespondencyjnym zgłoszenia te zostały uznane za ważne i aby nie trzeba się było rejestrować drugi raz. Rejestracja w spisie jest łatwa, zajmuje kilka minut, a potwierdzenie zgłoszenia otrzymuje się natychmiast drogą elektroniczną.
Najpopularniejsze

Zobacz także