X

Wyszukiwarka portalu iFrancja

Aktualizacja – Od września 2021 r. stała kwota za wizytę na oddziale ratunkowym

Aktualizacja – Od września 2021 r. stała kwota za wizytę na oddziale ratunkowym

Artykuł wprowadzono: 21 października 2020

Od września przyszłego roku osoby zgłaszające się na oddział ratunkowy i których stan nie będzie wymagał hospitalizacji, uiszczać będą zryczałtowaną opłatę w wysokości 18 euro. 

W zastępstwie obowiązującego aktualnie ticket moderateur (część kosztu usługi medycznej, która nie jest refundowana przez ubezpieczenie społeczne), osoby zgłaszające się na szpitalny oddział ratunkowy, od 1 września 2021 r. (a nie 1 stycznia, jak wcześniej zapowiadano) będą uiszczać stałą opłatę (forfait patient urgences) w wysokości 18 euro, w przypadku, gdy ich stan nie będzie wymagać pozostania w szpitalu. 

Kwota 18 euro będzie nadal zwracana pacjentowi przez uzupełniające ubezpieczenie zdrowotne. 

Przy wyjściu z oddziału ratunkowego wystawiony zostanie rachunek, który wysłany zostanie bezpośrednio do ubezpieczenia uzupełniającego pacjenta. Osobom, które takowego nie posiadają, rachunek zostanie wręczony od razu.

Według Ministerstwa Zdrowia, wprowadzenie tej zmiany ma na celu uproszczenie procedur płatności dla pacjentów. Zmiana ta ma również umożliwić szpitalom uzyskiwanie 100 procent należnych rachunków. Obecnie odsetek ten wynosi tylko 30 procent. 

System zryczałtowanej opłaty ma być korzystniejszy dla pacjentów, gdyż obecnie nierefundowana przez ubezpieczenie społeczne część kosztów usługi medycznej wynosi średnio 19 euro w szpitalach publicznych i 20 euro w placówkach prywatnych.

Ze zryczałtowanej opłaty zwolnione będą kobiety od 6 miesiąca ciąży. Pacjenci cierpiący na przewlekle choroby (dotychczas zwolnieni z płacenia ticket moderateur) uiszczać będą niższą kwotę, która wyniesie 8 euro.

Aktualnie, jeśli podczas wizyty na oddziale ratunkowym pacjent korzysta z badań biologicznych lub radiologicznych, których koszt przekracza 120 euro, szpital nalicza mu teraz „ryczałt za kosztowne zabiegi” w wysokości 24 euro. Od 1 września 2021 r. pacjent ten zapłaci tylko 18 euro.


Najpopularniejsze

Zobacz także