X

Wyszukiwarka portalu iFrancja

Od przyszłego roku w ramach pilotażu automatyczne wypłacanie niektórych świadczeń socjalnych 

Od przyszłego roku w ramach pilotażu automatyczne wypłacanie niektórych świadczeń socjalnych 

Artykuł wprowadzono: 5 września 2022

Automatyczna wypłata świadczeń socjalnych jak RSA, APL, dodatek dla aktywnych zawodowo, będzie testowana od 2023 roku na kilku terytoriach Francji. Rząd chce położyć kres niewykorzystywaniu dostępnej pomocy przez osoby, którym ona przysługuje, ale także walczyć z oszustwami.

Aby przygotować się do reformy „solidarność u źródła”, rząd na początku 2023 r. rozpocznie program pilotażowy automatycznej wypłaty niektórych świadczeń socjalnych, zapowiedział minister solidarności, autonomii i osób niepełnosprawnych Jean-Christophe Combe w wywiadzie dla dziennika Le Parisien.

Ustanowienie płatności świadczeń u źródła, które było jedną z obietnic przedwyborczych Emmanuela Macrona, ma na celu położyć kres niekorzystaniu z dostępnej pomocy, ograniczając procedury ubiegania się o świadczenia. Pilotaż przeprowadzony zostanie na ok. dziesięciu terytoriach i dotyczył będzie początkowo minimum socjalnego (RSA), dodatku dla osób aktywnych zawodowo (prime d’activité) oraz dodatku mieszkaniowego (APL).

Według badania przeprowadzonego przez Departament Badań, Studiów, Ewaluacji i Statystyki (DREES) opublikowanego na początku 2022 r. co trzecie gospodarstwo domowe kwalifikujące się do RSA nie otrzymuje go. 

W czerwcu 2020 r. DREES opublikowało ankietę dotyczącą przyczyn niekorzystania z należnych świadczeń socjalnych. Tak więc 44% ankietowanych wskazało na brak dostatecznej informacji, 25% na złożoności procedur, 19% zaś nie chce polegać na pomocy społecznej lub podlegać kontroli. Innymi powodami podawanymi przez ankietowanych to chęć uniknięcia negatywnych konsekwencji (7%), kwota pomocy finansowo niewiele zmienia (3%), a na „inne” wskazało 2% badanych.

Drugim z celów tej reformy jest walka z oszustwami w zakresie świadczeń socjalnych. Reforma ta „pozwoli zabezpieczyć system, a także obniżyć koszty odzyskiwania nienależnych płatności w przypadku błędów w obliczeniach” – przyznał Jean-Christophe Combe.

Rząd liczy na pierwsze wyniki programu pilotażowego do 2025 roku.

Wdrażanie reformy będzie następować stopniowo, ponieważ „jest to złożony temat, który wymaga ciężkiej pracy technicznej, aby ujednolicić zasoby i umożliwić otrzymywanie danych od pracodawców i administracji”, wyjaśnił minister Combe.
Najpopularniejsze

Zobacz także