X

Wyszukiwarka portalu iFrancja

Od lutego 2023 r. nowe zasady dotyczące wypłaty świadczeń dla bezrobotnych

Od lutego 2023 r. nowe zasady dotyczące wypłaty świadczeń dla bezrobotnych

Artykuł wprowadzono: 21 listopada 2022

Warunki korzystania ze świadczeń dla bezrobotnych od lutego 2023 roku będą surowsze, jeżeli utrzyma się aktualna stopa bezrobocia. Mianowicie okres ich wypłacania zostanie skrócony o 25 proc. dla osób nowo zarejestrowanych. Reforma nie zmieni natomiast wysokości świadczeń dla bezrobotnych ani wymaganego okresu pracy do ich uzyskania.

Reforma ubezpieczenia na wypadek utraty pracy, przyjęta 17 listopada przez francuski parlament, została w poniedziałek przedstawiona partnerom społecznym przez ministra pracy Oliviera Dussopta. Ustawa ta daje rządowi możliwość modyfikacji okresu wypłacania zasiłku bezrobotnym w drodze dekretu w zależności od sytuacji na rynku pracy.

Obecnie okres przysługiwania zasiłku dla bezrobotnych wynosi maksymalnie 24 miesiące dla osób poniżej 53. roku życia, 30 miesięcy dla osób w wieku 53-54 lata i 36 miesięcy dla osób powyżej 55. roku życia. Od 1 lutego 2023 r. okres pobierania tego świadczenia zostanie dostosowywany do stopy bezrobocia.

Mianowicie, gdy stopa bezrobocia spada do poniżej 9 proc. i w ciągu kwartału nie wzrośnie o ponad 0,8 punktu, sytuacja na rynku pracy zostanie uznana za dobrą, a czas wypłacania zasiłku zostaje skrócony o 25 proc. (z zachowaniem minimalnego okresu pobierania zasiłku wynoszącym 6 miesięcy). Przykładowo bezrobotny, któremu na dotychczasowych zasadach przysługiwałby zasiłek przez okres 24 miesięcy, już na zmienionych od lutego zasadach pobierałby go tylko przez 18 miesięcy.

Natomiast jeśli stopa bezrobocia przekroczy 9 proc. lub wzrośnie o ponad 0,8 punktu w ciągu kwartału, okres wypłacania zasiłku powróci do poziomu sprzed tej reformy.

Ponadto, aby sytuacja na rynku pracy ponownie została uznana za korzystną, a okres wypłaty świadczeń znów skrócony, stopa bezrobocia będzie musiała utrzymać się poniżej 9 proc. przez trzy kolejne kwartały.

Według INSEE aktualnie stopa bezrobocia wynosi 7,3 proc. i nadal lekko spada. W związku z tym od lutego rząd skróci okres wypłacania świadczeń dla bezrobotnych o 25 proc.

Nowe zasady dotyczyć będą osób, które zarejestrują się w urzędzie pracy po 1 lutego 2023 r., po wygaśnięciu umowy o pracę. Pozostałe osoby nadal będą korzystać z obecnego systemu, aż do wyczerpania swoich uprawnień.

Reforma ta nie będzie obowiązywać na francuskich terytoriach zamorskich, jak również pracowników branży rozrywkowej (intermittens du spectacle), rybaków, marynarzy czy dokerów oraz osób zwolnionych z pracy z przyczyn ekonomicznych.

Reforma nie będzie mieć wpływu na wysokości przysługującego zasiłku ani na wymagany staż pracy (przepracowanie sześciu miesięcy w okresie rozliczeniowym wynoszącym 24 miesiące). Nowe zasady będą obowiązywać od 1 lutego do 31 grudnia 2023 r.
Najpopularniejsze

Zobacz także