X

Wyszukiwarka portalu iFrancja

Od 2023 r. obowiązkowe badania techniczne motocykli we Francji

Artykuł wprowadzono: 11 sierpnia 2021

Właściciele motocykli, począwszy od 2023 roku będą musieli wykonywać badania techniczne swoich pojazdów. Wymóg ten wynika z dyrektywy europejskiej, dotyczącej walki z zanieczyszczeniem powietrza i poprawy bezpieczeństwa na drogach. Francja wprowadzi go z rocznym opóźnieniem. 

Począwszy od stycznia 2023 roku motocykle będą musiały co 2 lata być poddawane kontroli technicznej. Wymóg ten wynika z dyrektywy 2014/45 UE w sprawie okresowych badań zdatności do ruchu drogowego pojazdów silnikowych. 

Dyrektywa ta przewidywała wprowadzenie od 1 stycznia 2022 r. kontroli technicznej dla dwu- i trzykołowych pojazdów silnikowych o pojemności silnika większej niż 125 cm3 w ramach walki z zanieczyszczeniem powietrza i poprawy bezpieczeństwa na drogach. Jednak w kwietniu Parlament Europejski zwrócił się do Komisji o rozszerzenie tej kontroli na wszystkie zmotoryzowane pojazdy dwukołowe.

Badania techniczne dotyczyć będą zatem wszystkich motocykli, również pojazdów o pojemności silnika 50 m3 oraz samochodów bez prawa jazdy. Wykonane będą musiały być w ciągu 6 miesięcy poprzedzających czteroletni okres po oddaniu pojazdu do użytku, i powtarzane co dwa lata lub przed odsprzedażą pojazdu. W przypadku pojazdów zabytkowych okres między kontrolami zostanie wydłużony do 5 lat, z wyjątkiem sytuacji odsprzedaży. 

Wejście w życie obowiązku wykonywania badań kontrolnych będzie zależeć od daty rejestracji pojazdu; te zarejestrowane przed 1 stycznia 2016 r. pierwszą kontrolę przejdą w 2023 r., te zarejestrowane w latach 2016-2020 roku o rok później, czyli 2024, natomiast te z 2021 r. w 2025 r. 

Obowiązek wykonywania badań kontrolnych motocykli dotyczy już wielu krajów europejskich. UE dopuszcza możliwość odstąpienia od wprowadzenia dyrektywy, wprowadzając zamiennie rozwiązanie zwiększające bezpieczeństwo motocyklistów. Z możliwości tej skorzystały Finlandia, Irlandia i Holandia. 

Wiosną tego roku kilka tysięcy motocyklistów demonstrowało w całej Francji przeciwko wprowadzeniu kontroli technicznej, domagając się od państwa odstąpienia od tej europejskiej dyrektywy.
Najpopularniejsze

Zobacz także