X

Wyszukiwarka portalu iFrancja

Od 1 listopada zmiany w systemie świadczeń dla bezrobotnych

Od 1 listopada zmiany w systemie świadczeń dla bezrobotnych

Artykuł wprowadzono: 23 października 2019

Reforma systemu świadczeń dla bezrobotnych przewiduje szereg zmian, które wejdą w życie już 1 listopada 2019 r.
Oto, co zmieni się dla bezrobotnych z początkiem przyszłego miesiąca:

Minimalny okres pracy
Żeby uzyskać prawo do zasiłku dla bezrobotnych trzeba będzie przepracować minimalnie 130 dni (tj. 910 godzin, bądź 6 mc.) w ciągu ostatnich 24 miesięcy. Aktualnie świadczenie to przysługuje osobie, która przepracowała minimalnie 88 dni (tj. 610 godzin, bądź ok. 4 miesiące) w ciągu 28 ostatnich miesięcy.   

Przedłużenie okresu pobierania zasiłku (rechargement des droits)
Dotychczas, jeżeli świadczeniobiorca, przed utratą prawa do zasiłku, przepracował minimalnie miesiąc (150 godzin) w 28-miesięcznym okresie rozliczeniowym, po ponownej utracie pracy zyskiwał przedłużenie prawa do pobierania świadczenia o dodatkowy miesiąc.

Od 1 listopada, żeby otrzymać przedłużenie prawa do zasiłku o przepracowany okres trzeba będzie przepracować nie jeden, a sześć miesięcy. Po przepracowaniu 6 miesięcy w 24-miesięcznym okresie rozliczeniowym prawo do zasiłku zostanie przedłużone o 6 miesięcy.

Aby ustalić czy do otrzymania przedłużenia prawa do świadczenia dla bezrobotnych  należy przepracować 150 godzin czy 6 miesięcy, pod uwagę brana będzie data zakończenia umowy o pracę (czy doszło do niego przed, czy po 1 listopada).

Zmniejszenie kwoty świadczenia w zależności od wysokości pensji
Pracownicy, którzy zarabiali ponad 4500 euro brutto miesięcznie w okresie 12 ostatnich miesięcy przed utratą pracy, po upływie 6 miesięcy pobierania świadczenia dla bezrobotnych będą otrzymywać o 30 procent niższy zasiłek. Zasiłek nie będzie mógł jednak zostać obniżony poniżej kwoty 2261 euro netto.
Zmniejszenie kwoty świadczenia dla bezrobotnych nie dotyczy osób po 57. roku życia.

Świadczenie dla bezrobotnych dla osób, które zwolniły się z pracy
Pracownicy z 5-letnim stażem pracy w danej firmie, którzy zdecydują się na odejście z dotychczasowej pracy, aby zrealizować swój projekt zawodowy, nabędą prawo do świadczenia dla bezrobotnych.

Świadczenie dla osób prowadzących własną działalność gospodarczą
Osoby prowadzące własną działalność gospodarczą, a których firma jest przedmiotem postępowania upadłościowego lub restrukturyzacyjnego, po rejestracji w urzędzie pracy, będą mogli otrzymywać świadczenie w wysokości 800 euro miesięcznie przez 6 miesięcy. Przyznanie im tego świadczenia obwarowane będzie jednak pewnymi warunkami, jak generowanie w ciągu ostatnich dwóch lat działalności co najmniej 10 tys. euro dochodu rocznie.  

Kolejne zmiany w systemie świadczeń dla bezrobotnych – m.in. aktywizacja zawodowa nowo zarejestrowanych bezrobotnych czy zmiana metody obliczania kwoty świadczenia – wejdą w życie 1 stycznia 2020 r. 
Najpopularniejsze

Zobacz także