X

Wyszukiwarka portalu iFrancja

Od 1 lipca urlop ojcowski zostaje wydłużony do łącznie 28 dni

Od 1 lipca urlop ojcowski zostaje wydłużony do łącznie 28 dni

Artykuł wprowadzono: 17 maja 2021

Obecnie każdemu ojcu przysługuje łącznie 14 dni urlopu po narodzinach dziecka. Od 1 lipca tego roku urlop zostanie wydłużony do 28 dni, a wykorzystanie 7 dni będzie obowiązkowe.

W Dzienniku Urzędowym 12 maja opublikowany został dekret wydłużający urlop ojcowski z 14 do 28 dni z dniem 1 lipca 2021 roku. Z dłuższego urlopu skorzystają również ojcowie, których dzieci urodziły się przed 1 lipca, mimo że data porodu ustalona została na późniejszy termin.  

Obecnie ojciec ma prawo do trzech dni obowiązkowego urlopu tuż po narodzinach dziecka i 11 dni urlopu nieobowiązkowego (18 dni w przypadku ciąży mnogiej), łącznie 14 dni, do wykorzystania w ciągu kolejnych 4 miesięcy. 

Od lipca przysługiwać mu będzie zamiast 11 dni, aż 25 dni opcjonalnego urlopu, czyli łącznie 28 dni. Wymiar urlopu zostanie zwiększony do łącznie 35 dni w przypadku ciąży mnogiej. Może on zostać także wydłużony, jeśli dojdzie do hospitalizacji dziecka bezpośrednio po urodzeniu oraz w przypadku śmierci matki.

Wykorzystanie 7 z tych 28 dni będzie obowiązkowe i dotyczyć będzie zarówno pracowników sektora prywatnego jak publicznego. Na te 7 dni składać się będzie 3 dni urlopu poporodowego i 4 dni urlopu ojcowskiego do wykorzystania natychmiast po urlopie poporodowym.

Pozostałe nieobowiązkowe dni urlopu ojcowskiego można będzie podzielić na dwie części (na trzy części w przypadku ciąży mnogiej) pod warunkiem, że każda z nich będzie dłuższa niż 5 dni. Kolejna zmiana dotyczy wydłużenia z 4 do 6 miesięcy po narodzinach dziecka okresu na skorzystanie z tego urlopu. 

Na ojcu spoczywać będzie obowiązek powiadomienia pracodawcy na miesiąc przed narodzinami dziecka, a następnie poinformowanie o terminach i czasie trwania planowanego urlopu ojcowskiego przynajmniej miesiąc wcześniej. 

Pracodawca nadal opłacał będzie trzy pierwsze dni urlopu po narodzinach dziecka, pozostała jego część pokrywana będzie przez ubezpieczenie społeczne.

Stawki za okres urlopu nadal wynosić będą od 9,66 euro do 83,03 euro dziennie.

Według raportu Generalnego Inspektoratu ds. Społecznych (IGAS) 80 proc. ojców zatrudnionych na umowę na czas nieokreślony korzysta z tego urlopu w porównaniu z zaledwie 50% zatrudnionych na czas określony. Odsetek ten spada do 13% w kategorii osób poszukujących pracy. 

Celem tej reformy jest osiągnięcie większego zaangażowania ojców w wychowanie dzieci, wzięcie przez nich na siebie części obowiązków domowych oraz zmniejszenie wpływu, jaki na karierę zawodową kobiety ma urlop macierzyński. Wydłużenie urlopu ma przyczynić się do nawiązania mocniejszej więzi ojca z nowym członkiem rodziny.
Najpopularniejsze

Zobacz także