X

Wyszukiwarka portalu iFrancja

Nowy system pobierania podatku dochodowego od 2018 roku

Artykuł wprowadzono: 2 września 2016

Począwszy od 1 stycznia 2018 roku, we Francji wprowadzony zostanie system comiesięcznego pobierania z pensji podatku dochodowego (prélèvement à la source) – chyba, że wybory prezydenckie w 2017 roku przyniosą jakieś zmiany w tej kwestii).Nowy system pobierania podatku dochodowego dotyczyć będzie prawie wszystkich podatników.

Dotychczas to podatnik miał obowiązek deklarowania swoich dochodów, od stycznia 2018 roku, pracodawca (lub kasa emerytalna, Pôle Emploi…) potrąci odpowiednią kwotę z pensji (emerytury czy zasiłku) pracownika, a jej wysokość będzie widniała na karcie wynagrodzenia.

Podatek dochodowy od wynagrodzeń uzyskanych w roku 2016 zostanie zapłacony jeszcze w tradycyjny sposób w roku 2017, następnie, w roku 2018 kwota, naliczana według odpowiedniej stawki, będzie pobierana z pensji co miesiąc. Wysokość tej stawki zostanie zakomunikowana podatnikowi na dokumencie zawiadamiającym o naliczeniu podatku (avis d’imposition) we wrześniu 2017 roku. W każdej chwili, w ciągu roku 2018 podatnik będzie mógł zgłosić zmianę w wysokości wynagrodzenia lub w sytuacji rodzinnej i skorzystać z obniżonej stawki.

Niemniej, złożenie deklaracji podatkowej za każdy rok nadal będzie obowiązać. Posłuży ona do podsumowania wszystkich przychodów i zmian w sytuacji rodzinnej, co będzie skutkować korektą wysokości odprowadzonego już podatku i ewentualnie zwrotu nadpłaty.

U osób, które dotychczas były zwolnione od płacenia podatku dochodowego z uwagi na niskie zarobki, podatek z pensji nie będzie pobierany (stawka 0).

W związku z wejściem w życie prélèvement à la source, podatek od dochodu za rok 2017 nie zostanie pobrany (tzw. biały rok), z wyjątkiem tzw. revenus exceptionnels” w tym m.in. kwot z uzyskanych z dywidend, zysków z papierów wartościowych czy sprzedaży nieruchomości, odpraw, premii za zmianę miejsca pracy… Za ten rok również trzeba będzie złożyć zeznanie podatkowe, po czym podatnik (jeżeli nie nie uzyskał dochodów z ww. źródeł) otrzyma dokument o naliczeniu podatku z informacją „kwota podatku XXX, do zapłaty 0”. W ten sposób francuski urząd skarbowy, oszczędzi podatnikom płacenia podatku jednocześnie za dwa lata.

Tzw. „biały rok”, może stanowić, dla np. szefów firm, pokusę do przyznania sobie maksymalnie wysokiego wynagrodzenia w roku 2017, by nie odprowadzić znacznego podatku. Dlatego, by uniknąć nadużyć, administracja fiskalna zamierza szczególnie przyglądać się dochodom tych osób. Jeżeli średnia zarobków z trzech ostatnich lat będzie znacznie przewyższała dochód za rok 2017, może on zostać opodatkowany.


Najpopularniejsze

Zobacz także