X

Wyszukiwarka portalu iFrancja

Nowy plan walki z wyłudzaniem świadczeń socjalnych

Artykuł wprowadzono: 31 maja 2023
Gabriel Attal przedstawił główne założenia swojego planu walki z oszustwami w obszarze świadczeń socjalnych, szacowanymi przez Trybunał Obrachunkowy na sześć do ośmiu miliardów euro rocznie. Zakłada on m.in. zwiększenie kontroli i kar, ograniczenie dostępu do świadczeń czy połączenie karty Vitale z dowodem osobistym.

Minister ds. rachunków publicznych Gabriel Attal ogłosił w wywiadzie dla dziennika „Le Parisien”, że rząd rozważa stworzenie unikalnej karty, która łączyłaby dane dowodu osobistego z funkcją karty Vitale (karty ubezpieczenia zdrowotnego). Jej celem jest lepsza walka z oszustwami w dziedzinie świadczeń zdrowotnych. Minister chce wprowadzić kartę, wzorowaną na rozwiązaniach stosowanych w Belgii, Portugalii i Szwecji. Specjalnie powołana misja ma do końca roku ustalić harmonogram i sposób przeprowadzenia tego połączenia.
Kolejnym elementem planu jest ograniczenie dostępu do świadczeń socjalnych. Od teraz, aby otrzymać zasiłki rodzinne, minimalne świadczenie emerytalne, zapomogę socjalną (RSA), dodatek mieszkaniowy (APL) czy dodatek dla osób aktywnych zawodowo (prime d’activité), konieczne będzie przebywanie we Francji przez dziewięć miesięcy w roku, zamiast dotychczasowych sześciu (ośmiu w przypadku APL).
Ponadto świadczenia wypłacane emerytom mieszkającym poza Unią Europejską zostaną również poddane zwiększonym kontrolom, aby zapobiec kontynuowaniu wypłat zmarłym już beneficjentom. Od 1 lipca „nie będzie już wypłacania świadczeń socjalnych na rachunki bankowe poza Unią Europejską”, a od 1 stycznia 2024 r. oszuści zostaną obciążeni dodatkową karą w wysokości 10 proc., odpowiadającą kosztom postępowania”.

W zakresie odprowadzanych składek plan zakłada powstrzymanie oszustw związanych z tworzeniem firm, które celowo organizują swoją niewypłacalność, aby uniknąć opłat do Urssaf.

Platformy, dla których pracują mikroprzedsiębiorcy, będą płaciły za nich składki, począwszy od 2027 roku. Ponadto planuje się zwiększenie kontroli i kar dla ośrodków zdrowia, farmaceutów, transportu medycznego itp., które często są sprawcami nadużyć.

Gabriel Attal planuje realizację planu walki z wyłudzaniem świadczeń przez okres dziesięciu lat, z pierwszym etapem w 2027 roku, mającym na celu osiągnięcie dwukrotnie większych wyników niż w 2022 roku, czyli odzyskiwania trzech miliardów euro rocznie. W ramach tego planu przewidziano także zwiększenie zatrudnienia, poprzez utworzenie 1000 dodatkowych miejsc pracy w ciągu pięciu lat oraz inwestycję w wysokości jednego miliarda euro w systemy informatyczne.

(KzK)
Najpopularniejsze

Zobacz także