X

Wyszukiwarka portalu iFrancja

Nowy Ambasador RP w Paryżu

Artykuł wprowadzono: 13 stycznia 2015

Andrzej Byrt urodził się 20 września 1949 r. w Poznaniu. W 1972 r. ukończył studia z zakresu handlu zagranicznego w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Poznaniu, a w 1977 r. uzyskał na tej uczelni tytuł doktora nauk ekonomicznych.

Karierę zawodową rozpoczął od pracy naukowej jako asystent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, a następnie pracy w Międzynarodowych Targach Poznańskich (1977-1986), gdzie pełnił funkcje kolejno kierownika, zastępcy dyrektora i dyrektora naczelnego. W latach 1987-1992 był radcą handlowym w Biurze Radcy Handlowego przy Ambasadzie RP w Brukseli.

W latach 1992-1995 był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Współpracy Gospodarczej z Zagranicą i głównym negocjatorem ws. członkostwa Polski w OECD, Światowej Organizacji Handlu, strefach wolnego handlu z państwami EFTA i Europy Środkowej (CEFTA), oraz przewodniczącym Komisji Wspólnych Polski z UE, EFTA i CEFTA.

W latach 1995-2001 był Ambasadorem RP w Republice Federalnej Niemiec. Po powrocie do kraju od kwietnia do października 2001 r. pełnił funkcję doradcy prezydenta ds. niemieckich i gospodarczych, a następnie wiceministra spraw zagranicznych. Od 2002 do 2006 r. ponownie pełnił obowiązki Ambasadora RP w Berlinie. W okresie 2006-2014 pracował w Międzynarodowych Targach Poznańskich, gdzie początkowo był doradcą Zarządu, a następnie, od 2009 r., Prezesem Zarządu. Z początkiem stycznia 2015 r. objął stanowisko Ambasadora RP we Francji.

Andrzej Byrt został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Wielkim Krzyżem Orderu Zasługi Republiki Federalnej Niemiec oraz Orderem Białej Gwiazdy II klasy Republiki Estońskiej.

Jest żonaty, ma dwoje dzieci. Zna niemiecki, angielski, francuski i rosyjski.

CV Ambasador

Źródło: Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Paryżu
Najpopularniejsze

Zobacz także