X

Wyszukiwarka portalu iFrancja

Nowe zaświadczenie uzasadniające wyjście z domu

Nowe zaświadczenie uzasadniające wyjście z domu

Artykuł wprowadzono: 25 marca 2020

Od dzisiaj osoby, które muszą wyjść z domu powinny zaopatrzyć się nowe zaświadczenie. 

Pojawiły się na nim dodatkowe motywy, dla których można wyjść z domu bez ryzyka mandatu za naruszenie nakazu pozostania w domu, a których wejście w życie zapowiedział w miniony poniedziałek premier Édouard Philippe. 

Poniżej nowa wersja zaświadczenia. Dokument ten (oczywiście w języku francuskim) można pobrać ze strony interieur.gouv.fr, ale również przepisać jego treść. 

Zaświadczenie uzasadniające wyjście z domu 

W zastosowaniom artykułu 3 dekretu z dnia 23 marca 2020 r. wprowadzającego środki konieczne do walki z epidemią Covid-19, w ramach zdrowotnego stanu wyjątkowego

Ja niżej podpisany:/a

Pani/Pan:

Urodzony/a:

Adres: 

Zaświadczam, że przemieszczam się z następującego powodu (zaznacz odpowiednie pole) dopuszczalnego w Artykule 3 dekretu z dnia 23 marca 2020 r. wprowadzającego środki konieczne do walki z epidemią Covid-19, w ramach w ramach zdrowotnego stanu wyjątkowego:

 – przemieszczanie się na trasie między domem a miejscem wykonywania działalności zawodowej, gdy nie można jej prowadzić zdalnie w formie telepracy lub podróż służbowa, która nie może zostać przełożona* 

– wyjście, żeby kupić produkty niezbędne do prowadzenia działalności zawodowej i produkty pierwszej potrzeby w punktach handlowych***, których działanie jest zezwolone

– wizyta lekarska i leczenie, które nie mogą zostać wykonane zdalnie i przełożone; wizyta lekarska i leczenie osób cierpiących na przewlekłe schorzenia 

– wyjazd z ważnych powodów rodzinnych, w celu udzielenia pomocy osobom potrzebującym opieki lub w celu opieki nad dziećmi;

– wyjście z domu nie dłużej niż na godzinę, w rejonie maksymalnie jednego kilometra w pobliżu miejsca zamieszkania, w celu utrzymania aktywności fizycznej, z wyjątkiem grupowej praktyki sportowej i w pobliżu innych osób, bądź na spacer z osobami przebywającymi na co dzień w tym samym miejscu, bądź dla potrzeb zwierząt domowych.

– Wezwanie sądowe lub administracyjne

– Uczestnictwo w misjach pożytku publicznego na prośbę władz administracyjnych.

Sporządzono…

Data .. 

Godzina..

(Wpisanie daty i godziny wyjścia jest obowiązkowe)

Podpis

*dla osób samozatrudnionych, które nie posiadają zaświadczenia od pracodawcy)

**Również po odbiór rozdawanych produktów żywnościowych, świadczeń socjalnych i pobrania gotówki.…


Najpopularniejsze

Zobacz także