X

Wyszukiwarka portalu iFrancja

Nowe zasady organizacji pracy domów pogrzebowych w trakcie kwarantanny

Nowe zasady organizacji pracy domów pogrzebowych w trakcie kwarantanny

Artykuł wprowadzono: 1 kwietnia 2020

Wprowadzono nowe zasady dotyczące pracy domów pogrzebowych, które będą obowiązywały jeszcze przez miesiąc po zakończeniu dwumiesięcznego epidemicznego stanu wyjątkowego. Chodzi między innymi o ochronę pracowników sektora pogrzebowego oraz o wydłużenie okresu pochówku lub kremacji czy przechowywania zwłok.

Philippe Martineau, odpowiedzialny za sieć usług pogrzebowych „Le choix funéraire” wystosował pismo do radnych i Stowarzyszenia merów Francji wyliczając wszystkie trudności jakie obecnie napotykają pracownicy usług sektora pogrzebowego. W związku z epidemią utrudniony jest bowiem dostęp do części cmentarzy, personel bardzo często nie ma zapewnionej ochrony, a dodatkowo trudności administracyjne paraliżują ich pracę, podczas gdy ofiar wirusa Covid-19 wciąż przybywa w niektórych szpitalach oraz domach pomocy społecznej.

W ostatnią sobotę rząd przyjął ustawę w celu uproszczenia pracy zakładów pogrzebowych. Ma ona obowiązywać jeszcze przez miesiąc, licząc od dnia wprowadzenia stanu wyjątkowego z powodu epidemii koronawirusa. Tekst ten potwierdza podstawowe prawa, takie jak wybór miejsca i sposobu pochówku zgodnie z ostatnią wolą zmarłego oraz zapewnia pracownikom sektora pogrzebowego swobodny dostęp do cmentarzy. 

Aby uniknąć całkowitego paraliżu pracy domów pogrzebowych w obliczu wzrostu liczby zgonów wywołanego koronawirusem, rząd zdecydował o podjęciu specjalnych środków w zakresie organizacji pogrzebów. Zgodnie z nimi, rodziny mają możliwość przełożenia obrządku pogrzebowego bliskiej osoby z 6 do 21 dni.  W przypadku, gdy rodzina zażyczy sobie wydłużenia tego okresu, aby po kryzysie móc zorganizować ceremonię zgodnie z wolą zmarłego, możliwe będzie przechowanie ciała przez 6 miesięcy w hermetycznie zamkniętej trumnie w przeznaczonych do tego placówkach. 

Minister spraw wewnętrznych zapowiedział również, że personelowi domów pogrzebowych zapewnione będą środki ochrony. 

Dzięki nowym postanowieniom prawnym umieszczenie zmarłego w trumnie w miejscu, w który nastąpił zgon nie jest już obowiązkowe. Rodziny będą miały możliwość po raz ostatni zobaczyć zmarłego zachowując odległość jednego metra. Nadal w pogrzebach będzie mogło brać udział jednocześnie maksymalnie 20 osób, wliczając w to pracowników sektora pogrzebowego. 

Ponadto odłożone na później będą mogły zostać formalności związane z transportem ciała przed i po złożeniu go do trumny. Umożliwia się również wypełnienie drogą elektroniczną niezbędnej dokumentacji dotyczącej pozwolenia na zamknięcie trumny czy rozpoczęcia pochówku. 

Prefekci zaapelowali, aby ciała były przechowywane z należytym zmarłym szacunkiem.
Najpopularniejsze

Zobacz także