X

Wyszukiwarka portalu iFrancja

Nowe wytyczne dotyczące funkcjonowania szkół we wrześniu

Nowe wytyczne dotyczące funkcjonowania szkół we wrześniu

Artykuł wprowadzono: 7 sierpnia 2020

Od przyszłego roku szkolnego zniesiony ma być obowiązek zachowywania dystansu fizycznego, jeżeli nie jest to fizycznie możliwe lub uniemożliwia przyjęcie wszystkich uczniów. 

Na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji pojawiła się nowa wersja wytycznych dla placówek szkolnych. To te zasady będą obowiązywały od września, chyba że sytuacja epidemiczna ulegnie pogorszeniu.

Nowe wytyczne uwzględniają sugestie Wysokiej Rady ds. Zdrowia Publicznego, a mianowicie znoszą obowiązek zachowania dystansu pomiędzy uczniami w zamkniętych pomieszczeniach (klasy, biblioteka, stołówka…), jeżeli nie jest to fizycznie możliwe lub wyklucza pomieszczenie wszystkich uczniów. Niemniej jednak pomieszczenia te będą organizowane w taki sposób, aby zapewnić jak największą odległość między uczniami.
Dystans fizyczny nie będzie miał zastosowania również na podwórku szkolnym.

Uczniowie w wieku od 11 roku życia będą nosić maseczki zarówno w pomieszczeniach zamkniętych, jak i na zewnątrz, podczas przemieszczania się oraz gdy zachowanie jednometrowego dystansu nie jest możliwe i gdy są usadowieni naprzeciw lub obok siebie.
Maski będą obowiązkowe również dla nauczycieli (z wyjątkiem opiekunów w przedszkolach), jeżeli nie mają możliwości zachowania odpowiedniego dystansu fizycznego od uczniów.


Ponadto resort oświaty znosi zakaz mieszania się uczniów klas i grup oraz podczas przejazdów transportem szkolnym. W transporcie tym uczniowie gimnazjów i liceów będą zakładać maseczki, w przypadku gdy nie będzie można zagwarantować odpowiedniej odległości między pasażerami. Władzom placówek szkolnych zaleca się taką organizację dnia, aby ograniczać większe gromadzenia się uczniów.

Ponownie uczniowie będą mogli korzystać z ławek, gier i wspólnych przestrzeni na wolnym powietrzu, jak również ze wspólnych przedmiotów w ramach jednej klasy i jednej grupy.


Najpopularniejsze

Zobacz także