X

Wyszukiwarka portalu iFrancja

Nowe, uproszczone oświadczenia o celu przemieszczania się są już dostępne

Nowe, uproszczone oświadczenia o celu przemieszczania się są już dostępne

Artykuł wprowadzono: 20 marca 2021

Po ostrej krytyce, z jaką spotkał się opublikowany dziś rano dokument potrzebny przy wychodzeniu z domu w 16 departamentach objętych lockdownem, rząd postanowił go uprościć. 


Oświadczenie obowiązujące od godziny 19 do 6

Teraz zamiast jednego uniwersalnego oświadczenia dostępne są dwa; jedno dotyczy przemieszczania się w czasie obowiązywania godziny policyjnej, czyli pomiędzy 19 a 6 rano, a drugie w ciągu dnia, w 16 departamentach objętych lockdownem na przemieszczanie się w rejonie 30 kilometrów od domu. Po zmianie, przy przemieszczaniu się na dystansie 10 km oświadczenie nie jest już wymagane, wystarczy jedynie dokument potwierdzający adres domowy.

Motywy przemieszczania się nie uległy zmianie. Podczas godziny policyjnej (do pobrania tutaj wersja .pdf, wersja .docx, wersja angielska) nadal dozwolone jest ono z następujących powodów:

  1. Działalność zawodowa, nauka, kształcenie zawodowe

Podróż między miejscem zamieszkania a miejscem wykonywania działalności zawodowej lub placówką edukacyjną lub szkoleniową, podróż służbowa, która nie może zostać przełożona.

2. Konsultacje lekarskie i leczenie

Przemieszczanie się w celu konsultacji lekarskich, badań i leczenia (również szczepienia), których nie można wykonać zdalnie lub odroczyć oraz zakup leków.

3. Ważne powody rodzinne, osoby potrzebujące pomocy, opieka na dziećmi

Przemieszczanie się ważnych powodów rodzinnych, w celu niesienia pomocy osobie chorej i w trudnej sytuacji lub z powodu konieczność opieki nad dziećmi.

4. Osoby niepełnosprawne

Przemieszczanie się osób niepełnosprawnych i osób im towarzyszących.

5. Wezwanie sądowe lub administracyjne

Na wezwanie sądowe lub administracyjne lub żeby spotkać się z osobą zajmującą się prawem w celach czynności lub procedur, które nie mogą zostać wykonane na odległość. 

6. Misja pożytku publicznego

W celu udziału w misjach użyteczności publicznej na wniosek organu administracyjnego.

7. Podróże tranzytowe i dalekobieżne

Podróże związane z tranzytem kolejowym, lotniczym lub autobusowym w przypadku podróży na duże odległości

8. Zwierzęta domowe

Na potrzeby zwierząt domowych, żeby wyprowadzić je na spacer na dystansie 1 km wokół domu i przez maks. godzinę.

Sporządzono w :

Data :

(Należy podać datę i godzinę wyjścia z domu)

             Podpis:


Oświadczenie obowiązujące od godziny 6 do 19

Natomiast drugi dokument (do pobrania tutaj wersja .pdf, wersja .docx, wersja angielska) dla mieszkańców 16 departamentów objętych lockdownem, obowiązujący od godziny 6 do 19, uwzględnia 12 powodów przemieszczania się, które w części pokrywają się z tymi dopuszczalnymi podczas godziny policyjnej. Poniżej treść oświadczenia:

Osoby mieszkające w departamentach objętych lockdownem mogą przemieszczać się bez posiadania oświadczenia w promieniu 10 km wokół miejsca zamieszkania, aby uprawiać sport wyłącznie indywidulanie, pod warunkiem, że będą mogli potwierdzić swoje miejsce zamieszkania. 

Po przekroczeniu 10 km przemieszczanie się jest dozwolone w granicach departamentu pod warunkiem uzasadnienia jednego z dozwolonych na oświadczeniu motywów. 

Osoby mieszające przy granicy swojego departamentu mogą z powodów wymienionych w oświadczeniu przemieszczać się w promieniu 30 km wokół miejsca zamieszkania. 

Podróże poza departament możliwe są tylko z powodów wymienionych w punktach: 1, 2, 3, 4, 5, 8 i 11Motywy te upoważniają również osoby mieszkające w departamentach nieobjętych lockdownem do wjazdu, do departamentu którego lockdown dotyczy.

Ja niżej podpisana/podpisany

Pani / Pan 

Data i miejsce urodzenia:

Zamieszkały:

zaświadczam, że przebywam poza moim miejscem zamieszkania w związku z następującym dozwolonym powodem (zaznacz odpowiednie pole), zgodnie z przyjętymi środkami niezbędnymi do zwalczania epidemii Covid19 w ramach stanu zagrożenia sanitarnego:

  1. Działalność zawodowa, nauka, kształcenie zawodowe, misja pożytku publicznego

Podróż między miejscem zamieszkania a miejscem wykonywania działalności zawodowej lub placówką edukacyjną lub szkoleniową, podróż służbowa, która nie może zostać przełożona, przemieszczanie się w celu zakupu artykułów potrzebnych do wykonywania działalności zawodowej lub dostawy do domu oraz udziału w misjach użyteczności publicznej na wniosek organu administracyjnego.

2. Konsultacje lekarskie i leczenie

Przemieszczanie się w celu konsultacji lekarskich, badań i leczenia (również szczepienia), których nie można wykonać zdalnie lub odroczyć oraz zakup leków.

3. Ważne powody rodzinne, osoby potrzebujące pomocy, opieka na dziećmi*

Przemieszczanie się ważnych powodów rodzinnych, w celu niesienia pomocy osobie chorej i w trudnej sytuacji lub z powodu konieczność opieki nad dziećmi.

4. Osoby niepełnosprawne

Przemieszczanie się osób niepełnosprawnych i osób im towarzyszących.

5. Wezwanie sądowe lub administracyjne

Na wezwanie sądowe lub administracyjne lub żeby spotkać się z osobą zawodowo zajmującą się prawem w celach czynności lub procedur, które nie mogą zostać wykonane na odległość.

6. Podróże tranzytowe i dalekobieżne

Podróże związane z tranzytem kolejowym, lotniczym lub autobusowym w przypadku podróży na duże odległości

7. Zakupy

Na potrzeby wykonania zakupów artykułów pierwszej potrzeby lub żeby odebrać zamówienie. 

8. Przeprowadzka 

Na potrzeby wykonania przeprowadzki, przy zmianie miejsca zamieszkania oraz wizyty w celu nabycia lub wynajmu mieszkania, której nie można odroczyć.

9. Procedury administracyjne lub prawne

Przemieszczanie się w sprawach urzędowych, których nie można wykonać na odległość. 

10. Kult

  Podróże do lub z miejsca kultu. 

11. Udział w dozwolonych zgromadzeniach

Żeby wziąć udział w zgromadzeniach, zebraniach w miejscach publicznych lub miejscu ogólnodostępnym, które nie za zabronione w artykułem 3.

12. Tranzyt w kierunku dworca lub lotniska 

Sporządzono w :

Data :

(Należy podać datę i godzinę wyjścia z domu)

             Podpis:

Za nieprzestrzeganie obostrzeń i brak oświadczenia grozi mandat w wysokości 135 euro, zwiększony do 375 euro (w przypadku nieuiszczenia go na czas i niepodważania go w przysługującym do tego terminie).

W przypadku recydywy stwierdzonej w ciągu dwóch tygodni mandat wyniesie 200 euro i może zostać zwiększony do 450 euro (w przypadku nieuiszczenia go na czas i niepodważania go w przysługującym do tego terminie).

Po trzykrotnym złamaniu tych nakazów w przeciągu 30 dni możliwe będzie nałożenie kary w wysokości 3 750 euro i 6 miesięcy pozbawienia wolności.
Najpopularniejsze

Zobacz także