X

Wyszukiwarka portalu iFrancja

Nowe oświadczenie o celu opuszczania miejsca zamieszkania

Nowe oświadczenie o celu opuszczania miejsca zamieszkania

Artykuł wprowadzono: 28 listopada 2020

W związku ze złagodzeniem obostrzeń związanych z kwarantanną odpowiednio zmieniła się także treść oświadczenia o celu przebywania poza domem.

Od dzisiaj złagodzone zostają obostrzenia dotyczące przebywania poza domem w celach rekreacyjnych. Przebywanie na świeżym powietrzu możliwe będzie przez 3 godziny i w rejonie 20 km. 

Możliwe jest też uczestniczenie w nabożeństwach religijnych oraz zrobienie zakupów w ponownie czynnych od dziś punktach usługowych i sklepach z produktami, które nie zostały uznane za towary pierwszej potrzeby przy wprowadzaniu ogólnej kwarantanny miesiąc temu. 

W związku ze złagodzeniem restrykcji naniesiono odpowiednie zmiany, w nadal obowiązujących przy opuszczaniu miejsca zamieszkania oświadczeniach. Dotyczą one punktu 2 i 6. 

Dokument do pobrania:

Wersja PDF po francusku

Wersja mobilna

Wersja po angielsku

Poniżej treść oświadczenia z wprowadzonymi zmianami:

Ja niżej podpisana/podpisany

Pani / Pan 

Data i miejsce urodzenia:

Zamieszkały:

zaświadczam, że przebywam poza moim miejscem zamieszkania w związku z następującym dozwolonym powodem (zaznacz odpowiednie pole), zgodnie z przyjętymi środkami niezbędnymi do zwalczania epidemii Covid-19 w ramach stanu zagrożenia sanitarnego:

  1. Podróż między miejscem zamieszkania a miejscem wykonywania działalności zawodowej lub placówką edukacyjną lub szkoleniową, podróż służbowa, która nie może zostać przełożona, wyjazd na konkurs lub egzamin.
  1. Podróż do czynnej placówki kultury lub miejsca kultu; podróż w celu zakupu towarów, usług w placówkach, których działalność jest dozwolona, po odbiór zamówień i dostawy do domu.
  1. Konsultacje, badania i leczenie, których nie można zapewnić zdalnie lub odroczyć oraz zakup leków.
  1. Podróż z ważnych powodów rodzinnych, w celu niesienia pomocy osobie chorej i w trudnej sytuacji lub z powodu konieczność opieki nad dziećmi.
  1. Przemieszczanie się osób niepełnosprawnych i osób im towarzyszących.
  1. Przemieszczenie się na świeżym powietrzu lub żeby dotrzeć do danego miejsca na świeżym powietrzu, bez zmiany miejsca zamieszkania, w granicach trzech godzin dziennie i w promieniu maksymalnie 20 kilometrów wokół domu, związane z aktywnością fizyczną lub indywidulanym zajęciami rekreacyjnymi, z wyłączeniem wszelkich zbiorowych praktyk sportowych i bliskości z innymi osobami, bądź spacer z członkami jednej mieszkającej razem rodziny lub na potrzeby zwierząt domowych.
  1. Wezwanie sądowe lub administracyjne i udział w służbie publicznej
  1. Udział w misjach użyteczności publicznej na wniosek organu administracji
  1. Aby odebrać dzieci ze szkoły i podczas ich zajęć pozaszkolnych

Sporządzono w :

Data :

(Należy podać datę i godzinę wyjścia z domu)

Podpis:
Najpopularniejsze

Zobacz także