X

Wyszukiwarka portalu iFrancja

Nowe obowiązki dla zagranicznym firm transportowych delegujących kierowców do pracy na terytorium Francji

Artykuł wprowadzono: 15 września 2016

1 lipca 2016 r. weszła w życie francuska ustawa dotycząca pracowników transportu drogowego delegowanych przez firmy nie posiadające siedziby we Francji. Nowe przepisy wprowadzają stawkę w wysokości 9,67 euro (brutto) za godzinę oraz szereg obowiązków formalnych dla zagranicznym firm transportowych i francuskich zleceniodawców. Przepisy maja zastosowanie do kabotażu oraz przewozów dwustronnych. Nie dotyczą przewozów tranzytowych. Za ich nieprzestrzeganie grożą poważne sankcje.
Zgodnie z przyjętym dekretem przedsiębiorcy wykonujący przewozy we Francji będą musieli wypłacać kierowcom wynagrodzenie w wysokości przynajmniej 9,67 euro za godzinę (stawka dwukrotnie wyższa niż ta wprowadzona w Niemczech). Dodatkowo wynagrodzenie musi być powiększone o dodatek za wysługę lat, należności z tytułu podroży służbowej i inne dodatki wynikające z obowiązującego we Francji układu zbiorowego płac dla sektora transportu.
Zagraniczni przedsiębiorcy są obowiązani wypełnić zaświadczenie o delegowaniu dla każdego kierowcy w języku francuskim (ważne pól roku). Dokument musi zawierać dane kontaktowe firmy, osób nią zarządzających, oznaczenie systemu ubezpieczeń społecznych oraz dane dotyczące kierowców, stawki godzinowe brutto (w przeliczeniu na euro), koszty diet i ryczałtów, a także dane firmy lub osoby fizycznej pełniącej funkcję przedstawiciela na terenie Francji.
Każdy kierowca jest zobligowany posiadać przy sobie przetłumaczoną umowę o pracę i potwierdzenie, że został zgłoszony jako pracownik delegowany.
Za nieprzestrzeganie przepisów przewidziano sankcje nie tylko dla przewoźników, ale także dla zleceniodawców.
Stowarzyszenie: Parabole


Najpopularniejsze

Zobacz także