X

Wyszukiwarka portalu iFrancja

Nowe obostrzenia dotyczące podróżnych przybywających do Francji

Nowe obostrzenia dotyczące podróżnych przybywających do Francji

Artykuł wprowadzono: 1 grudnia 2021

Negatywny wynik testu będzie wymagany od wszystkich osób przybywających do Francji spoza UE, niezależnie od zaszczepienia. Natomiast nieszczepione osoby z wszystkich krajów Wspólnoty przy wjedzie do Francji, będą musiały posiadać negatywny wynik testu wykonanego do 24 godzin przed podróżą.

Rzecznik francuskiego rządu Gabriel Attal ogłosił dziś kolejne środki bezpieczeństwa dotyczące podróży międzynarodowych, mające na celu ograniczenie ryzyka związanego z nowym wariantem koronawirusa.
Podróżni przybywający do Francji z krajów spoza Unii Europejskiej, będą musieli okazać negatywny wynik testu, wykonanego do 48 godzin przed podrożą. Wymóg ten dotyczy zarówno osób niezaszczepionych, jak i zaszczepionych.

Natomiast od osób nieszczepionych z wszystkich krajów UE przy wjedzie do Francji, wymagany będzie negatywny wynik testu wykonanego do 24 godzin przed podróżą. Wymóg ten dotyczy już podróżnych z Niemiec, Austrii, Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Danii, Estonii, Grecji, Węgier, Irlandii, Łotwy, Litwy, Luksemburga, Holandii, Czech, Rumunii, Słowenii, Słowacji oraz Polski.
Jeżeli chodzi o osoby zaszczepione, decyzje dotyczące podróży wewnątrz UE zostaną podjęte w tym tygodniu z przywódcami państw Wspólnoty.

Attal ogłosił także wznowienie od soboty lotów z siedmioma krajami południa Afryki. Będą one jednak podlegać ścisłemu nadzorowi. Rząd wprowadził także nową grupę krajów ryzyka w związku z obecnością wariantu Omikron. Do krajów oznaczonych kolorem szkarłatnym zaliczać się będzie siedem krajów na południu Afryki oraz dodatkowo Malawi, Zambia oraz Mauritius.
Tylko „osoby narodowości francuskiej, obywatele UE, personel dyplomatyczny i personel lotniczy” będą mogły przyjechać do Francji z tych 10 krajów. „Nie będzie zezwoleń na podróż w celach zawodowych, turystycznych, rodzinnych, naukowych, a nawet badawczych” – powiedział Gabriel Attal.
Osoby te po przybyciu do Francji będą musiały wykonać kolejny test na obecność koronawirusa, oprócz tego wykonanego przed podróżą. Jeżeli ich test da wynik negatywny, bedą poddani kwarantannie przez 7 dni w wybranym przez nich miejscu.Natomiast w przypadku pozytywnego wyniku testu poddani zostaną 10-dniowej izolacji we wskazanym im hotelu. Złamanie nakazu izolacji podlegać będzie karze grzywny do 1500 euro.
Najpopularniejsze

Zobacz także