X

Wyszukiwarka portalu iFrancja

Nowe dekrety dotyczące prawa pracy

Nowe dekrety dotyczące prawa pracy

Artykuł wprowadzono: 1 kwietnia 2020

Podwojenie kwoty premii dla pracowników, przedłużenie terminu stażu, testy na koronawirusa w miejscu pracy – rząd wprowadził dziś kolejne dekrety dotyczące prawa pracy.

Przyjęte dziś przez Radę Ministrów dekrety mają na celu ochronę pracowników, stażystów i praktykantów oraz firm.
Pracodawcy mają teraz możliwość podwojenia kwoty premii, dla pracowników, którzy w czasie epidemii muszą udawać się do pracy, nie mając możliwości wykonywania jej zdalnie. Przedsiębiorstwa posiadające plan udziału w zyskach mogą podnieść kwotę premii z 1 000 do 2 000 euro, bez tego planu kwota premii może wynieść 1 000 euro.
Wypłacenie tej premii ma stanowić nagrodę dla tych pracowników, którzy nadal fizycznie przychodzą do pracy, chociaż nie są z niej wyłączeni także pracownicy zdalni. Firma podejmie decyzję o wysokości premii w zależności od warunków pracy pracowników. Aby podwoić tę kwotę do (2 tys.) firma musi mieć plan podziału zysków lub takowy teraz założyć.

Lekarze medycyny pracy będą wykonywali testy na obecność koronawirusa, zgodnie w wytycznymi, które zostaną określone dekretem, i wypisywać lub przedłużać zwolnienia chorobowe. Ich obowiązkiem będzie także zadbanie o wprowadzenie środków ochrony pracownika w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa. Obowiązkowe okresowe wizyty lekarskie zostaną przełożone, dając pierwszeństwo wizytom lekarskim przed przyjęciem do pracy i na aktualne potrzeby pracownikow na eksponowanych stanowiskach pracy.  

Jeżeli chodzi o stażystów i praktykantów, ci którzy rozpoczęli staż czy kształcenie zawodowe tuż przed wybuchem epidemii będą mogli je przedłużyć.

Ponadto do czasu trwania stanu wyjątkowego wprowadzona zostanie możliwość kontaktowania się z przedstawicielami związku zawodowego za pomocą wideokonferencji, audiokonferencji oraz komunikatorów internetowych. Na czas kwarantanny w przedsiębiorstwach zawieszone zostają wybory przedstawicieli pracowników.  
Najpopularniejsze

Zobacz także