X

Wyszukiwarka portalu iFrancja

Nobel z ekonomii dla Jeana Tirole’a

Artykuł wprowadzono: 14 października 2014

Francuski ekonomista Jean Tirole otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie ekonomii za analizę potęgi rynków finansowych i regulacji.

Jean Tirole

Noblista jest założycielem i prezesem Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tuluzie, gdzie stworzył jeden z najlepszych w Europie ośrodków badawczych w dziedzinie ekonomii.
Swój doktorat z ekonomii otrzymał na Massachusetts Institute of Technology w Bostonie. Jest autorem dziesięciu książek i wielu artykułów naukowych. Należy do grona najbardziej wpływowych specjalistów.

Ekonomista wykazał, że polityka stosowana w dziedzinie konkurencji, powinna być dostosowana do każdego sektora osobno, biorąc pod uwagę jego specyfikę. Narzucając jedną i tę samą politykę dla wszystkich sektorów, można otrzymać negatywne skutki. Kierując się wskazówkami Jeana Tirole’a, rządy mogą skuteczniej zachęcać wielkie firmy do osiągnięcia większej wydajności, jednocześnie nie wyrządzając szkody swoim mniejszym konkurentów i samym konsumentom.

Jean Tirole jest już trzecim francuskim noblistą w dziedzinie ekonomii.
Najpopularniejsze

Zobacz także