X

Wyszukiwarka portalu iFrancja

Niezapłacony rachunek za prąd: dla niektórych klientów odcięcie dostawy prądu nie będzie natychmiastowe

Artykuł wprowadzono: 22 marca 2023

Beneficjenci bonu energetycznego lub pomocy z Funduszu Solidarności Mieszkaniowej będą lepiej chronieni przed odcięciem dostawy prądu spowodowanej nieuiszczeniem rachunku.

Zasadniczo rachunek za prąd należy zapłacić w terminie 14 dni. Po tym okresie dostawca energii informuje swojego klienta, że ​​w przypadku braku płatności w dodatkowym terminie 15 dni, dostawa energii elektrycznej może zostać ograniczona lub przerwana. Natomiast dla gospodarstw domowych korzystających z bonu energetycznego (chèque energie) lub pomocy z Solidarnego Funduszu Mieszkaniowego (FSL) ten dodatkowy okres na uregulowanie należności wynosi 30 dni.

Począwszy od 1 kwietnia 2023 r., beneficjenci bonu energetycznego lub pomocy z FSL i których mieszkanie jest wyposażone w przekazujący dane licznik Linky, w przypadku niezapłacenia rachunku za prąd w należnym im terminie 30 dni, nie będą mogli być odcięci od dostępu do energii elektrycznej przed upływem co najmniej 60-dniowego okresu ograniczenia mocy. W tym okresie moc energii będzie mogła zostać obniżona do 1kVA. Moc ta umożliwia dalsze korzystanie z podstawowych urządzeń domowych.
Podczas okresu zmniejszonej mocy dostawca energii będzie miał obowiązek
co najmniej dwukrotnie, raz pisemnie i raz ustnie, skontaktować się z zadłużonym klientem, by dojść do porozumienia w sprawie zapłaty faktury.
W przypadku braku odpowiedzi lub zawarcia porozumienia, dostawca może odciąć prąd lub rozwiązać umowę, pod warunkiem poinformowania o tym fakcie pisemnie z co najmniej 20-dniowym wyprzedzeniem.

(KzK)
Najpopularniejsze

Zobacz także