X

Wyszukiwarka portalu iFrancja

Najwyższy Urząd Zdrowia wydał zalecenia ws. szczepień przeciw Covid-19

Najwyższy Urząd Zdrowia wydał zalecenia ws. szczepień przeciw Covid-19

Artykuł wprowadzono: 30 listopada 2020

Francuski Najwyższy Urząd Zdrowia (HAS) wydał w poniedziałek zalecenia odnośnie do szczepień przeciw Covid-19. W pierwszej kolejności mają być szczepieni mieszkańcy domów opieki i osoby starsze z chorobami współistniejącymi, a także pracownicy służby zdrowia.

Utworzony w 2004 r. Najwyższy Urząd Zdrowia, który jest niezależnym, naukowym organem eksperckim ds. medycznych, opowiedział się za dobrowolnością szczepień. Podkreślił zarazem, że priorytetowe szczepienie wybranych grup ludności jest konieczne, by zmniejszyć liczbę hospitalizacji i zgonów przy jednoczesnym zapewnieniu normalnego funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej.

Eksperci HAS proponują przeprowadzenie kampanii szczepień w pięciu etapach.

Z uwagi na ograniczoną na początku liczbę dawek HAS zaleca w pierwszej fazie objęcie szczepieniami osób starszych przebywających w domach opieki społecznej lub w innych ośrodkach opieki długotrwałej. „Jedna trzecia dotychczasowych zgonów z powodu Covid-19 miała miejsce właśnie w domach opieki” – podkreślili eksperci HAS.

Gdy dostępna będzie większa liczba dawek, na drugim etapie, HAS zaleca szczepienie osób powyżej 75. roku życia, następnie osób w wieku 65–74 lat z chorobami współistniejącymi, a dopiero w dalszej kolejności pozostałych osób w wieku 65-74 lat oraz pracowników służby zdrowia.

Celem trzeciej fazy ma być szczepienie wszystkich osób powyżej 50. roku życia, a także wszystkich innych osób z grupy ryzyka z powodu chorób współistniejących. Na tym etapie rząd powinien rozważyć również szczepienie osób pracujących w szkolnictwie – zaznaczył HAS w swych rekomendacjach.

Faza czwarta szczepień powinna objąć m.in. pracowników sektora usług oraz osoby znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej. HAS szacuje, że w piątej fazie – pod warunkiem posiadania wystarczającej liczby szczepionek – można będzie rozpocząć szczepienie osób powyżej 18. roku życia.

Prezydent Francji Emmanuel Macron poinformował w niedawnym orędziu do narodu, że rozpoczęcie szczepień nastąpi w kraju na przełomie roku. W tym tygodniu rząd zamierza przedstawić narodową strategię szczepień ochronnych.

PAP
Najpopularniejsze

Zobacz także