X

Wyszukiwarka portalu iFrancja

Najnowsze dane demograficzne dla Francji

Najnowsze dane demograficzne dla Francji

Artykuł wprowadzono: 16 stycznia 2019

Według danych francuskiego urzędu statystycznego (Insee) na 1 stycznia 2019 roku Francję zamieszkiwało około 67 milionów mieszkańców. Wzrost liczby ludności, spowolniony przez utrzymujący się od 4 lat spadek liczby urodzeń, wyniósł plus 0,3 proc.

Na 1 stycznia populacja Francji wyniosła dokładnie 66 933 000 mieszkańców, z tego 64 812 000 we Francji metropolitarnej i 2 181 000 w departamentach zamorskich. W 2018 roku urodziło się 758 tysięcy dzieci, to mniej o 12 tysięcy w porównaniu z rokiem 2017. Liczba zgonów wyniosła 614 tysięcy, więcej o 8 tysięcy w porównaniu z rokiem 2017. Przyrost naturalny, mimo że dodatni, był najniższy od drugiej wojny światowej.

Średnia długość życia mężczyzn wynosi 79,4 lat i wydłużyła się o 0,2 pkt proc. od 2014 roku. Kobiety dożywają zaś średnio 85,3 lat, a ich średnia długość życia zmniejszyła się o 0,1 pkt. proc. od roku 2014.

Francuskie społeczeństwo starzeje się, co piąty mieszkaniec Francji ma 65 lat i więcej. W 1985 roku Francja liczyła 12,8% osób w tym wieku.

Ponadto Insee skorygował dane demograficzne na rok 2018. Podana w styczniu 2018 liczba ludności wynosząca 67,2 mln została zmniejszona do 66 891 000.
Najpopularniejsze

Zobacz także