X

Wyszukiwarka portalu iFrancja

Na wjazd do Francji od jutra konieczne będzie zaświadczenie o celu podróży

Na wjazd do Francji od jutra konieczne będzie zaświadczenie o celu podróży

Artykuł wprowadzono: 7 kwietnia 2020

Osoby, które mimo ogólnej kwarantanny muszą przyjechać do Francji, będą musiały zaopatrzyć się w specjalne zaświadczenie dotyczące ruchu międzynarodowego.

Od podróżnych przyjeżdżających z innego kraju do Francji, od środy, 8 kwietnia wymagane będzie zaświadczenie z podanym w nim dopuszczalnym celu podróży.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych udostępniło trzy formularze zaświadczenia, dostępne również w języku angielskim dla:

1.    osób podróżujących z innego kraju do Francji – Wersja FRWersja EN

2.    osób podróżujących z innego kraju do francuskich terytoriów zależnych – Wersja FRWersja EN

3.    osób podróżujących z Francji metropolitalnej do francuskich terytoriów zależnych – Wersja FRWersja EN

Przy wjeździe z obcego kraju na teren francuskich terytoriów zależnych, podróżny przejdzie kontrolę sanitarną, która może pociągnąć za sobą poddanie kwarantannie.

Dwa pierwsze formularze zawierają trzy profile podróżnego:

– obywatel krajów trzecich

– obywatel UE i Wielkiej Brytanii, Islandii, Księstwa Liechtensteinu, Norwegii, Andory, Monako, Szwajcarii, San Marino i Watykanu

– obywatel Francji

Podróżni odpowiadający dwóm pierwszym przypadkom, aby móc wjechać na terytorium Francji muszą spełniać jeden z następujących warunków: posiadać miejsce podstawowego zamieszkania we Francji, podróżować w celu dołączenia do rodziny, być pracownikiem służby zdrowia walczącym z epidemią Covid-19, być przewoźnikiem towarów, w tym marynarzem, być członkiem załogi rejsu pasażerskiego lub towarowego udającym się do bazy wylotu, być pracownikiem misji dyplomatycznej lub międzynarodowej organizacji, albo pracownikiem przygranicznym przy wewnętrznych granicach lądowych.  

Obywatele Francji mogą wrócić do kraju bez podawania powodu. Natomiast osoby podróżujące z Francji metropolitalnej do francuskich terytoriów zależnych muszą na zaświadczeniu zaznaczyć jeden z trzech dozwolonych motywów podróży, a mianowicie: bardzo ważny powód osobisty lub rodzinny, nagły powód dotyczący zdrowia, powód zawodowy niecierpiący zwłoki.

Przetłumaczona treść zaświadczenia potrzebnego, aby wjechać do Francji dla obywatela kraju UE

Zaświadczenie dotyczące ruchu międzynarodowego do Francji metropolitalnej

Wymagane do wjazdu lub tranzytu na terytorium Francji w celu prawidłowego wykonania zarządzeń premiera (…) z dnia 18 marca w sprawie walki z rozprzestrzenianiem się Covid-19.

Zaświadczenie to należy okazać przewoźnikowi, przed skorzystaniem z biletu przez pasażerów podróżujących do Francji metropolitalnej. Będzie ono okazane podczas kontroli granicznej: na zewnętrznych granicach Francji (połączenia lotnicze, lądowe, morskie i kolejowe), na granicach wewnętrznych Francji.

Część do wypełnienia przez podróżnego:

Ja niżej podpisany/(a):

Pani/Pan

Obywatelstwo:

Zamieszkały/(a):

Zaświadczam, że powód mojej podróży odpowiada jednemu z następujących przypadków (zaznaczyć odpowiedni):

Obywatel jednego z krajów UE (i Wielkiej Brytanii, Islandii, Księstwa Liechtensteinu, Norwegii, Andory, Monako, Szwajcarii, San Marino, Watykanu).

 – osoba posiadająca podstawowe miejsce zamieszkania we Francji, jak również miejsce zamieszkania jej małżonka i dzieci

 – osoba podróżująca w celu powrotu do podstawowego miejsca zamieszkania i dołączenia do rodziny

– pracownik służby zdrowia walczący z epidemią Covid-19 

–  przewoźnik towarów, w tym marynarz

– członek załogi rejsu pasażerskiego lub towarowego udający się do bazy wylotu

– pracowniki misji dyplomatycznej i konsularnej lub międzynarodowej organizacji mającej siedzibę lub biuro we Francji, posiadający prawo pobytu lub wizę D

 – pracownik przygraniczny przy wewnętrznych granicach lądowych.

 Obywatel Francji, jak również jego współmałżonek i dzieci

Sporządzono w… dnia…

Podpis 
Najpopularniejsze

Zobacz także