X

Wyszukiwarka portalu iFrancja

Milion dzieci Erasmusa

Artykuł wprowadzono: 24 września 2014

W poniedziałek 22 września Komisja Europejska opublikowała wyniki największych badań na temat programu Erasmus. Dowiadujemy się z nich, że byli stypendyści dwa razy rzadziej znajdują się w grupie osób długotrwale bezrobotnych w porównaniu z tymi, którzy nie studiowali za granicą. Są też dwa razy bardziej skłonni do zmiany pracodawcy. Według danych, podczas pobytu za granicą co czwarty student Erasmusa znalazł swojego partnera życiowego. Szacuje się, że od powstania programu, w 1987 roku, z tych związków urodziło się około miliona dzieci.Erasmus

W badaniu przeprowadzonym w 2013 roku wzięło udział prawie osiemdziesiąt tysięcy studentów, byłych studentów, nauczycieli uniwersyteckich, szkół wyższych i przedsiębiorstw z 34 krajów.
Grupa badanych odpowiadała na pytania związane z dalszą karierą zawodową uczestników programu Erasmus.

Kim są stypendyści Erasmusa?
Jak wynika z danych Komisji Europejskiej, obecnie około 10% studentów europejskich uczy się za granicą za pieniądze publiczne i prywatne, z czego 5% to stypendyści Erasmus. Ponad 90% z nich przyznało, że chcieli spróbować życia za granicą, polepszyć umiejętności językowe i zdolność adaptacji. Natomiast 85% motywowało swój wyjazd, zwiększeniem swojej atrakcyjności zawodowej za granicą.

Na rynku pracy stypendyści Erasmusa wyróżniają się spośród innych. Powołując się na badania Komisji Europejskiej, 64% właścicieli przedsiębiorstw uznaje za istotny atut, doświadczenie kandydata zdobyte za granicą, pozwalające na rozwinięcie ciekawości, pewności siebie, determinacji, tolerancji, radzenia sobie z problemami. Dla porównania, w 2006 roku tylko 37% pracodawców zwracało na to uwagę.

Ponad co trzeci student po Erasmusie otrzymał propozycję pracy od firmy, w której wykonywał staż. Doświadczenie zdobyte za granicą procentuje, prawie jeden na dziesięciu studentów Erasmusa, po powrocie do kraju stworzył własną firmę, a trzech na czterech nosi się z takim zamiarem. Ryzyko pozostania trwale bezrobotnym jest o połowę mniejsze u byłych beneficjentów stypendium. Nawet pięć lat po ukończeniu studiów, ich stopa bezrobocia była niższa o 23% od odsetka bezrobotnych studentów niemobilnych.

Erasmus wpływa również na prywatne życie jego stypendystów; 27% z nich zadeklarowało, że spotkało swojego obecnego partnera podczas studiów za granicą, a 33% założyło związek z osobą innej narodowości.

M.T
Najpopularniejsze

Zobacz także