X

Wyszukiwarka portalu iFrancja

Lista żądań „żółtych kamizelek”

Lista żądań „żółtych kamizelek”

Artykuł wprowadzono: 7 grudnia 2018

Przed sobotnią manifestacją „żółtych kamizelek” warto przypomnieć czego domagają się one od rządu Emmanuela Macrona.

Z początkowego żądania zniesienia podatku od paliw, lista roszczeń znacznie się wydłużyła i dotyczy wielu aspektów życia, od podwyższenia siły nabywczej po reformy systemu podatkowego, edukacji czy nawet wydłużenia do 7 lat kadencji prezydenta.
Oto ich pełna lista

Likwidacja problemu bezdomnych
Zmiana systemu podatkowego – wprowadzenie większej liczby progów podatkowych.
Najniższa krajowa w wysokości 1300 euro netto.

Wsparcie dla małych sklepów w miasteczkach i centrach miast (zaprzestanie budowy dużych centrów handlowych, które zabijają małe przedsiębiorstwa), bezpłatne parkingi w centrach miast.
Plan izolacji mieszkań i domów.
Wyższe podatki dla wielkich firm (McDonald’s, Google, Amazon…) i niższe dla średnich i małych przedsiębiorstw.
Ubezpieczenie społeczne jednakowe dla wszystkich, w tym również dla samozatrudnionych i micro-przedsiębiorców.
Nie, dla emerytur opartych na tzw. punktach emerytalnych.
Wysokość emerytury nie może być niższa niż 1200 euro.
Koniec z podwyżkami podatków od paliw.
Wynagrodzenie dla wszystkich przedstawicieli władz lokalnych w wysokości mediany płac. Ponadto ich koszty za podróże będą monitorowane i zwrot nastąpi jeżeli zostaną one uzasadnione.
Prawo do talonów na obiady i dopłat na wyjazd na wakacje (ticket restaurant i chèque vacances).
Wynagrodzenia i emerytury indeksowane o wskaźnik inflacji.
Ochrona przemysłu: zakaz delokalizacji.
Ograniczenie ilości umów na czas określony w wielkich firmach.

Pracownicy delegowani: każda osoba oddelegowana do pracy we Francji powinna otrzymywać wynagrodzenie na równi z pracownikami francuskimi i odprowadzać takie same składki.
Likwidacja ulg podatkowych CICE. Środki te powinny zostać wykorzystane do produkcji samochodów o napędzie wodorowym.
Koniec polityki oszczędzania. Wstrzymanie spłacania odsetek od długu, które zostały uznane za niesłuszne i spłata długu, bez obciążania biednych, z pieniędzy oszustw podatkowych.

Dobre traktowanie osób ubiegających się o azyl: zapewnienie bezpieczeństwa, mieszkania, wyżywienia i edukacji dla nieletnich.
Zajęcie się przyczynami przymusowych przesiedleń.
Wespół z ONZ otwieranie centrów, w wielu krajach, dla osób oczekujących na decyzję o przyznaniu im azylu.
Osoby, którym odmówiono azylu, mają być odsyłane do kraju ich pochodzenia.
Wdrożenie prawdziwej polityki integracji (lekcje języka francuskiego, historii i edukacji obywatelskiej zakończone uzyskaniem stosowanego zaświadczenia).

Najwyższa maksymalna pensja nie powinna przekraczać 15 tysięcy euro.
Tworzenie miejsc pracy dla bezrobotnych
Wyższe świadczenia dla niepełnosprawnych.
Ograniczenie wysokości czynszów. Więcej mieszkań HLM (dla studentów i pracowników poddanym prekaryzacji zatrudnienia).

Zakaz sprzedaży mienia należącego do Francji.
Zwiększenie środków na funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości, policji, żandarmerii i wojska. Godziny nadliczbowe sił porządkowych mają być im wypłacane lub rekompensowane płatnym czasem wolny
Całość środków otrzymanych z opłat na autostradach powinna służyć utrzymaniu autostrad, dróg i zwiększeniu bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Ceny gazu ziemnego i energii elektrycznej, które wzrosły po prywatyzacji, mają zastać obniżone. Koncerny energetyczne mają zostać znacjonalizowane.

Koniec z zamykaniem małych linii kolejowych, urzędów pocztowych, szkół i szpitali położniczych.
Lepsza opieka na osobami starszymi.
Zwiększenie środków na funkcjonowanie szpitali psychiatrycznych.

Wpisanie do konstytucji prawa do przeprowadzania referendum.
Utworzenie strony internetowej, na której obywatele będą mogli składać propozycje ustaw. Po otrzymaniu 700 tys. podpisów pod wnioskiem, ma on być dyskutowany, uzupełniany przez Zgromadzenie Narodowe i poddany pod głosowanie wszystkich obywateli.

Przywrócenie 7-letniej kadencji dla prezydenta Francji (wybór deputowanych dopiero 2 lata po wyborach prezydenckich, będzie sygnałem dla prezydenta dotyczącym akceptacji lub odrzucenia jego polityki).
Obniżenie wieku emerytalnego do 60 lat, dla wszystkich osób, które wykonywały wyniszczający organizm zawód. Prawo do przejścia na emeryturę w wieku 55 lat.
Świadczenia Pajemploi, dla rodziców zatrudniających opiekunkę do dzieci, mają być wypłacane na dzieci do lat 10.
Faworyzowanie przewozu towarów koleją.
Zaniechanie wprowadzania podatku u źródła.

Likwidacja dożywotniego uposażenia byłych prezydentów.
Zakaz obciążania właścicieli sklepów prowizjami przy przyjmowaniu płatności kartami bankowymi.
Wprowadzeniu podatku od paliwa lotniczego i żeglugowego.


Najpopularniejsze

Zobacz także