X

Wyszukiwarka portalu iFrancja

Liczba mieszkańców Francji przekroczyła 67 mln

Liczba mieszkańców Francji przekroczyła 67 mln

Artykuł wprowadzono: 14 stycznia 2020

Według opublikowanych dziś danych Krajowego Instytutu Statystycznego i Badań Ekonomicznych (INSEE) 1 stycznia 2020 roku Francja liczyła 67 063 703 mieszkańców.

Całkowita populacja Francji przekroczyła liczbę 67 milionów mieszkańców: 64 898 000 osób żyje we Francji metropolitalnej i 2 166 000 w 5 departamentach zamorskich. Liczba ta wzrosła zaledwie o 0,3 proc., to o tyle samo co w 2018 roku. Według stanu na 1 stycznia 2019 roku Francję zamieszkiwało 66 933 000 osób. Przyrost populacji we Francji napędzany jest liczbą urodzin, nie zaś saldem migracji. Różnicę między napływem a odpływem osób z Francji szacuje się na + 46 tysięcy osób.

Francuskie społeczeństwo nadal się starzeje. Na 1 stycznia 2020 roku co piąty mieszkaniec Francji (20,5%) miał 65 lat i więcej (19,6 procent obywateli w tym wieku w 2018 r.). Szacowana długość życia w chwili urodzenia wynosi 85,6 lat dla kobiet i 79,7 lat dla mężczyzn. 

W ubiegłym roku zmarło 612 tys. osób, o 2 tysiące więcej niż w 2018. Różnica między liczbą narodzin a zgonów wynosi +141 tysięcy. W 2019 roku utrzymywała się trwająca od 5 lat tendencja spadkowa liczby urodzin – na świat przyszło 753 tysiące dzieci. To o 6 tysięcy mniej niż w roku 2018. Współczynnik dzietności we Francji zmierza ku stabilizacji i wyniósł 1,87 na kobietę (1,88 w 2018 r.). Średnia wieku kobiet rodzących pierwsze dziecko wzrosła i wyniosła 30,7 lat.

Według statystyk INSEE pary heteroseksualne pobierają się coraz później. W ubiegłym roku średni wiek zawierania małżeństw wyniósł 38,6 lat dla mężczyzn i 36,1 dla kobiet. Jeżeli chodzi o ilość zawieranych małżeństw, ich liczba maleje. W ubiegłym roku było ich 227 tys. (221 tys. małżeństw między osobami różnej płci i 6 tys. między osobami tej samej płci). Natomiast coraz liczniej rejestrowane są cywilne umowy o solidarności (PACS). W 2018 roku (ostatnie dane) zarejestrowano ich 209 tys., o 13 tysięcy więcej niż 2017. 

Francja jest drugim co do liczby mieszkańców krajem Europy, na pierwszym miejscu znajdują się Niemcy (83 mln). 
Najpopularniejsze

Zobacz także