X

Wyszukiwarka portalu iFrancja

INSEE: Liczba ludności Francji przekroczyła 68 milionów

Artykuł wprowadzono: 17 stycznia 2023

Według szacunków INSEE w ciągu roku populacja Francji wzrosła o 200 tys. osób mimo większej liczby zgonów i spadku liczby urodzeń. Głównym powodem tego wzrostu jest dodatnie saldo migracji. 

Według danych opublikowanych we wtorek 17 stycznia 2023 r. przez francuski instytut statystyczny (INSEE), 1 stycznia 2023 roku we Francji mieszkało 68 043 000 osób (+ 0,32 proc. w porównaniu z 2021 r.), w tym 65,8 mln we Francji metropolitalnej i 2,2 mln w pięciu departamentach zamorskich. Wzrost liczby ludności związany jest głównie z dodatnim saldem migracji (różnica między napływem a odpływem osób), którą szacuje się na +161 tys. osób, a także w mniejszym stopniu z przyrostem naturalnym, czyli różnicą między liczbą żywych urodzeń a liczbą zgonów, która wynosi zaledwie +56 tys. osób i stanowi najniższy poziom od zakończenia II wojny światowej. Sytuację tę można wytłumaczyć spadkiem urodzeń i wzrostem umieralności.

W 2022 r. we Francji urodziło się 723 tys. dzieci (742 tys. w 2021) r., to najniższa liczba urodzeń od 1946 roku. Spadek liczby urodzeń spowodowany jest spadkiem współczynnika dzietność oraz w mniejszym stopniu zmniejszeniem się liczby kobiet w wieku rozrodczym (20-40 lat). Wskaźnik dzietności wynosi 1,80 (1,84 w 2021 r.). Średnia wieku kobiet rodzących pierwsze dziecko wynosi 31 lat (30,9 lat w 2021 r.). Według ostatnich danych z 2020 roku Francja nadal jest krajem w UE, w którym rodzi się najwięcej dzieci.

Według danych instytutu statystycznego w ubiegłym roku zmarło 667 tys. osób, czyli o +0,8 proc. więcej niż w 2021 r. Ten wciąż wysoki poziom śmiertelności tłumaczy się starzeniem się społeczeństwa, zwłaszcza pokoleń wyżu demograficznego, jak również trwającą nadal w ubiegłym roku pandemią Covid-19 oraz trzema falami upałów.   

Na 1 stycznia 2023 r. 21,3 proc. mieszkańców Francji miało 65 lat lub więcej. Dla porównania w 2012 roku osoby w tej grupie wiekowej stanowiły 17,1 proc. populacji.

Natomiast osoby w wieku do 20 lat stanowiły na początku bieżącego roku 23,5 proc. ludności, a w wieku od 20 do 64 lat 55,2 proc.

Według INSEE w 2022 roku we Francji zawarto 244 tysiące ślubów cywilnych (+11,5 proc. w porównaniu z 2021 r.), w tym 237 tys. między osobami płci odmiennej. Wzrost ten INSEE tłumaczy faktem odbycia się ślubów wcześniej przełożonych z powodu pandemii.

Średni wiek par małżeńskich wzrasta z roku na rok od ponad dwudziestu lat i wynosi obecnie 37,2 lat dla kobiet i 39,6 lat dla mężczyzn. Jeśli chodzi o małżeństwa osób tej samej płci, kobiety wychodzą za mąż średnio w wieku 38,5 lat, a mężczyźni w wieku 44 lat. Instytut podał także dane dotyczące cywilnych paktów solidarności (PACS) zawartych w ubiegłym roku. Ich liczbę szacuje się na 192 tysiące, wobec 209 tys. w 2021.

Średnia długość życia w chwili urodzenia dla kobiet nie uległa zmianie w ciągu roku i utrzymuje się na poziomie 85,2 roku. Jeżeli chodzi o mężczyzn wzrosła ona zaledwie o 0,1 roku do 79,3 roku (79,2 w 2021 r.). Długość życia nadal nie powróciła do poziomu z 2019 roku tj. sprzed pandemii, i jest od niego niższa o 0,4 lat.
Najpopularniejsze

Zobacz także