X

Wyszukiwarka portalu iFrancja

Lekki wzrost inflacji we Francji w styczniu 2023 r.

Artykuł wprowadzono: 31 stycznia 2023

Według wstępnych szacunków opublikowanych przez INSEE inflacja we Francji nieznacznie wzrosła w styczniu tego roku, osiągając 6 proc. rok do roku, wobec 5,9 proc. w grudniu 2022 r.

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w styczniu 2023 r. wzrosły o 6 proc. rok do roku według wstępnych szacunków francuskiego urzędu statystycznego (INSEE). Ogłoszony dziś wstępny odczyt jest lekko wyższy niż w poprzednim miesiącu: w grudniu wyniósł on 5,9 proc.

Ten nieznaczny wzrost inflacji wynika z przyspieszenia wzrostu cen żywności i nośników energii, rosnących odpowiednio o 13,2 i 16,3 proc. w skali roku (wobec odpowiednio 12,1 i 15,1 proc. w grudniu 2022 r.).

Jeśli chodzi o żywność wzrost cen przyspieszył w styczniu zarówno dla produktów świeżych (+9,8 proc. rdr., wobec +9,3 proc. w grudniu.), jak i pozostałych artykułów spożywczych (+13,8 proc. rdr. wobec +12,6 proc.). Natomiast wzrost cen nośników energii spowodowany jest podwyżką cen produktów ropopochodnych, końcem rabatów na paliwo oraz wzrostem regulowanych cen gazu w styczniu.

Podwyżki cen wyrobów przemysłowych utrzymały się na tym samym poziomie co w grudniu (+4,6 proc.) Z kolei wzrost cen usług wyhamował w styczniu 2023 r., spadając z 2,9 w grudniu do 2,6 proc. w skali roku.

W ujęciu rocznym zharmonizowany wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (HICP), który służy jako podstawa do porównań na poziomie europejskim, wzrósł w styczniu do 7 proc., wobec 6,7 proc. w grudniu 2022 r. (KZK)
Najpopularniejsze

Zobacz także