X

Wyszukiwarka portalu iFrancja

Lekcje i praca na odległość, zwolnienie lekarskie dla rodziców – czyli jak poradzić sobie w sytuacji zawieszenia zajęć w szkołach

Lekcje i praca na odległość, zwolnienie lekarskie dla rodziców – czyli jak poradzić sobie w sytuacji zawieszenia zajęć w szkołach

Artykuł wprowadzono: 13 marca 2020

Zamknięcie wszystkich szkół i przedszkoli od poniedziałku, to jedna z ważniejszych zapowiedzi Emmanuela Macrona w wygłoszonym wczoraj orędziu telewizyjnym. Niewysyłanie dzieci do szkoły to jedno, natomiast bardziej skomplikowane dla rodziców będzie pogodzenie pracy zawodowej i opieki nad dziećmi.

Od poniedziałku z powodu koronawirusa w całej Francji zamknięte zostaną wszystkie przedszkola i szkoły co najmniej do 10 kwietnia. W tej sytuacji pracujący rodzice mogą ustalić z pracodawcą możliwość pracy z domu. Według minister pracy Muriel Pénicaud pracownicy mogą wystąpić z tym wnioskiem do pracodawcy, który powinien przychylić się do tej prośby, jeżeli obowiązki pracownika mogą być wykonywane poza firmą, a ta dysponuje sprzętem umożliwiającym telepracę. Również pracodawcy moją prawo narzucić swojemu personelowi pracę zdalną.

Jeżeli telepraca nie jest możliwa, rodzice dzieci do lat 16 mają prawo do płatnego zwolnienia lekarskiego na okres do 14 dni, bez udawania się do lekarza. Wystarczy poinformować o tym pracodawcę, a ten zgłosi ten fakt do kasy chorych.Zwolnienie lekarskie z powodu konieczności zaopiekowania się dzieckiem przysługuje obojgu rodzicom, ale nie mogą z niego skorzystać równocześnie.

Emmanuel Macron zapewnił wczoraj, że państwo wypłaci wynagrodzenie rodzicom zmuszonym do pozostania w domu.
W przypadku rodziców pracujących w placówkach medycznych, prezydent zapewnił wczoraj, że zaproponowana im będzie opieka nad dziećmi, tak by nie przerywali pracy, gdyż są bardzo potrzebni w obecnej sytuacji.

Decyzja o nieposyłaniu dzieci do przedszkola, szkoły czy do liceum podyktowana jest tym, że mogą one przyczynić się do szerzenia się koronawirusa. Lekarze odradzają nawet, by opiekę nad dziećmi powierzać dziadkom – szczególnie narażonym na wystąpienie ciężkich postaci choroby Covid-19.

Minister edukacji Jean-Michel Blanquer uprzedził, że nie może być mowy o wakacjach, dla łącznie 12 milionów uczniów, którzy podczas zamknięcia szkół powinni się uczyć. W tym celu Ministerstwo Edukacji przewidziało system nauczania na odległość korzystając z zasobów Narodowego centrum zdalnego kształcenia (Cned). Proponuje ono platformę „Ma classe à la maison”, dzięki której uczniowie w każdym wieku mogą wykonywać online ćwiczenia związane z programem nauczania oraz uczestniczyć w wirtualnych lekcjach za pomocą wideokonferencji. Według ministra placówki szkolne zaczęły już proponować uczniom materiały do nauki za pomocą działających tam zamkniętych wewnętrznych sieci (Intranet) (Espaces numériques de travail).

Dla dzieci, które nie posiadają komputera czy tabletu, szef resortu oświaty proponuje korzystanie z materiałów, które zostaną im wydrukowane przez nauczycieli, i po które będą mogli zgłosić się do swojej szkoły.
Jean-Michel Blanquer zapewnił ponadto, iż opowiada się za utrzymaniem terminów egzaminów. 
Najpopularniejsze

Zobacz także