X

Wyszukiwarka portalu iFrancja

Koronawirus: Zaświadczenie o celu przemieszczania się

Koronawirus: Zaświadczenie o celu przemieszczania się

Artykuł wprowadzono: 17 marca 2020

Oto przetłumaczona treść zaświadczenia (przepustki), którą trzeba będzie każdorazowo okazać podczas kontroli policyjnej zaznaczając powód wyjścia z domu. Dokument ten (oczywiście w języku francuskim) można pobrać ze strony interieur.gouv.fr, ale również przepisać jego treść. 

W dniu 16 marca 2020 r. prezydent Emmanuel Macron podjął decyzję o ograniczeniu przemieszczania się obywateli do absolutnego minimum na całym terytorium kraju począwszy od wtorku 17 marca o godz. 12.00 przez co najmniej piętnaście dni.

Wyjść z domu można będzie tylko w kilku konkretnych przypadkach, jak m.in. zakupy podstawowych produktów, leków, wyprowadzanie, udanie się do lekarza. Powód przemieszczania trzeba będzie każdorazowo zakreślić na dostępnych od dziś zaświadczeniach. 

Zaświadczenie o celu przemieszczania się

Ja niżej podpisany/a:

Pani/Pan: …………………………………………………………………………………..

Urodzony/a: ……………………………………………………………………………….

Zamieszkujący/a: ……………………………………………………………………………

Zaświadczam, że przemieszczam się z następującego powodu (zaznacz odpowiednie pole) dopuszczalnego w Artykule 1 dekretu z dnia 16 marca 2020 r. regulującego przemieszczanie się w ramach walki z rozprzestrzenianiem się wirusa Covid-19, a mianowicie:

 – przemieszczanie się na trasie między domem a miejscem wykonywania działalności zawodowej, gdy nie można jej prowadzić zdalnie w formie telepracy (wymagane zaświadczenie od pracodawcy) lub podróż służbowa, która nie może zostać przełożona;

– wyjście po niezbędne zakupy w punktach handlowych, których działanie jest zezwolone (lista na gouvernement.fr);

– przemieszczenie się ze względów zdrowotnych;

– wyjazd z ważnych powodów rodzinnych, w celu udzielenia pomocy osobom potrzebującym opieki lub w celu opieki nad dziećmi;

 – przemieszczanie się tylko w okolicy domu, związane z indywidualną aktywnością fizyczną z wyłączeniem jakiejkolwiek grupowej praktyki sportowej i w celu wyprowadzenia zwierzęcia domowego.

Data i podpis
Najpopularniejsze

Zobacz także