X

Wyszukiwarka portalu iFrancja

Koronawirus – informacje dotyczące Francji – Informacja Ambasady RP w Paryżu

Koronawirus – informacje dotyczące Francji – Informacja Ambasady RP w Paryżu

Artykuł wprowadzono: 13 maja 2020

Zalecenia dla osób przebywających we Francji, planujących podróż między Francją a Polską lub przejazd przez terytorium francuskie.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych apeluje o unikanie wszelkich podróży zagranicznych.

Ograniczenia w przemieszczaniu się i wjeździe do Francji

Ograniczenia w poruszaniu się po Francji

Od 11.05.2020 został zniesiony zakaz opuszczania miejsca zamieszkania bez ważnego powodu. Przy wyjściu z miejsca zamieszkania nie jest już konieczne wypełnianie deklaracji. 

Dozwolone jest swobodne przemieszczanie się w promieniu 100 km w linii prostej od miejsca zamieszkania. Należy posiadać dowód miejsca zamieszkania (np. dokument tożsamości z adresem, fakturę z podanym nazwiskiem i adresem, certyfikat ubezpieczenia, itp.).

Podróże na dalszą odległość, w tym podróże zagraniczne są dozwolone tylko z następujących powodów:

 • Przejazd między miejscem zamieszkania i miejscem pracy oraz wyjazdy służbowe, których nie można przełożyć.
 • Przejazd uczniów i osób im towarzyszących między miejscem zamieszkania a szkołą oraz przejazd na miejsce egzaminu lub konkursu.
 • Przejazd na badanie lub leczenie specjalistyczne, którego nie można przeprowadzić w pobliżu miejsca zamieszkania.
 • Przejazd z ważnego powodu rodzinnego (wypadek lub zgon osoby bliskiej, pomoc w podróży), w celu opieki nad osobami jej wymagającymi lub dziećmi.
 • Przejazd na wezwanie organu porządku publicznego, urzędu lub sądu.

Wymagane jest wypełnienie deklaracji celu wyjazdu według nowego wzoru dostępnego na stronie gouvernement.fr. Wyjazdy powyżej 100 km w odwiedziny, ani czasowe wyjazdy do drugiego miejsca zamieszkania nie są dozwolone.
Komunikacja kolejowa i lotnicza wewnątrz Francja jest stopniowo przywracana. W środkach transportu publicznego i innych miejscach użyteczności publicznej obowiązuje noszenie masek i pozostawanie w odległości co najmniej 1 metra od innych osób.

W regionie paryskim (Île-de-France) w godzinach 6:30-9:30 i 16-19 konieczne jest posiadanie zaświadczenia od pracodawcy potwierdzające konieczność przejazdu.

Tranzyt przez Francję

Obywatele polscy, ich małżonkowie i dzieci oraz osoby pozostające pod ich stałą opieką mogą przejeżdżać tranzytem do Polski lub do innego kraju stanowiącego ich miejsce zamieszkania. W przypadku przejazdu tranzytem do kraju innego niż Polska zalecamy posiadanie dokumentów potwierdzających ten fakt. Przy każdej kontroli policyjnej i granicznej należy wyraźnie zaznaczyć zamiar tranzytu.
Wszyscy cudzoziemcy zamierzający przekroczyć granicę Francji niezależnie od celu podróży są zobowiązani do wypełnienia deklaracji celu podróży. Deklaracja jest dostępna w języku francuskim angielskim
Francja prowadzi kontrole graniczne na granicach drogowych tylko przy wjeździe do kraju. Wyjazd z Francji do innych krajów UE i do Wielkiej Brytanii nie jest kontrolowany.

Wjazd do Francji jako celu podróży

Wjazd do Francji jest dozwolony dla obywateli polskich, którzy nie wykazują symptomów zakażenia i:

 • posiadają we Francji miejsce stałego zamieszkania – zezwolenie obejmuje ich małżonków i dzieci,
 • przejeżdżają tranzytem przez teren Francji do kraju, którego obywatelstwo posiadają lub do miejsca zamieszkania – zezwolenie obejmuje ich małżonków i dzieci,
 • wykonują międzynarodowy przewóz towarów, w tym drogą wodną,
 • są pracownikami transgranicznymi,
 • są członkami personelu medycznego zaangażowanego w walkę z epidemią,
 • są członkami personelu lotów pasażerskich i cargo,
 • są członkami załóg statków rybackich,
 • są członkami personelu placówek zagranicznych z siedzibą we Francji,
 • są obywatelami francuskimi, ich małżonkami lub dziećmi,
 • przemieszczają się w celu opieki, odwiedzin lub zapewnienia miejsca zamieszkania dzieciom, w celu kontynuowania nauki w szkole, wizyty u członka rodziny w domu opieki lub dziecka w zakładzie wychowawczym.

Zalecane jest posiadanie dokumentów potwierdzających cel podróży.
Do celu podróży należy dotrzeć najprostszą drogą.
Według informacji na rządowych stronach internetowych wjazd pracowników sezonowych, w szczególności do prac rolnych, jest dozwolony z ważnych przyczyn ekonomicznych. Zalecamy kontakt pracodawcy z lokalną prefekturą w celu potwierdzenia tej możliwości przed podjęciem decyzji o wyjeździe.
Według komunikatu Premiera Francji z 12.05.2020 w najbliższych dniach ma zostać opublikowana instrukcja określająca zasady wjazdu:

 • pracowników sezonowych będących obywatelami UE i posiadających umowę z francuskim pracodawcą,
 • pracowników delegowanych będących obywatelami UE, posiadających zaświadczenie od pracodawcy potwierdzające, że ich przyjazd jest niezwłocznie wymagany z powodów ekonomicznych.

Kierowcy wykonujący międzynarodowy przewóz towarów są zwolnieni z obowiązku wypełniania deklaracji celu podróży, o ile posiadają wystawione przez pracodawcę zaświadczenie potwierdzające wykonywanie transportu międzynarodowego.

Możliwości podróży do Polski

 • brak lotów bezpośrednich do Polski co najmniej do do 23.05.2020. Ograniczona liczba połączeń lotniczych do Berlina oraz kolejowych do Kolonii, Brukseli i Amsterdamu, skąd są połączenia do Berlina. Wyjazd z Berlina do Polski jest możliwy liniami autobusowymi Flixbus i lokalnymi środkami transportu publicznego do granicy niemiecko-polskiej.
 • komunikacja lotnicza i kolejowa wewnątrz Francji jest stopniowo przywracana. Obowiązują ograniczenia liczby pasażerów.
 • bezpośrednie przejazdy autokarowe między Paryżem i południem Francji a Polską mają zostać wznowione 16.05.2020 przez firmę Sindbad
 • osobom podróżującym samochodem zalecamy kierowanie się bezpośrednio na granicę francusko-niemiecką w celu uniknięcia dodatkowych kontroli.
 • przejazd przez Belgię i Holandię jest możliwy; są prowadzone kontrole na granicy belgijskiej. 
 • przejazd przez Szwajcarię jest możliwy; są prowadzone kontrole na granicy.

Stan ten może ulec zmianie decyzją władz poszczególnych krajów.

Departamenty i wspólnoty zamorskie
Na Martynice, Gwadelupie, Saint-Barthèlemy, Saint-Martin, Reunion i Polinezji Francuskiej co najmniej do 1.06.2020  wszyscy podróżni przybywający na wyspy muszą poddać się 14-dniowej kwarantannie w miejscu wyznaczonym przez władze . Podróż na te obszary jest dozwolona tylko w uzasadnionych przypadkach rodzinnych i zawodowych.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP udziela informacji na temat możliwości przekraczania granic pod numerem +48 22 523 8880.

Ograniczenia pracy urzędów konsularnych

Od 12.05.2020 zostały wznowione zapisy na wizyty w polskich placówkach konsularnych przez system ekonsulat.

Z powodu trwającej epidemii i dla zapewnienia bezpieczeństwa interesantom, liczba spotkań dostępnych każdego dnia jest ograniczona. Zastrzegamy sobie prawo odmowy przyjęcia osób zgłaszających się bez wcześniejszego umówienia.

Bez zapisu będą przyjmowane wyłącznie osoby zgłaszające się po odbiór gotowych dokumentów oraz w przypadkach wymagających natychmiastowego załatwienia.

Zalecenia dla powracających do kraju

 • Jeżeli podróżujesz w ramach zorganizowanej wycieczki, skontaktuj się z organizatorem – powinien pomóc w powrocie do kraju.
 • Jeżeli podróżujesz na własną rękę, postępuj zgodnie z procedurami linii lotniczej. 
 • Skontaktuj się z ubezpieczycielem w celu przedłużenia polisy i ustalenia możliwości pokrycia kosztów zmian i przedłużającego się pobytu.
 • Jeżeli kończą ci się pieniądze na dalszy pobyt za granicą, skontaktuj się z bliskimi. Konsul może udzielić pomocy finansowej w wyjątkowych przypadkach, osobom, które nie mają żadnej możliwości uzyskania jej od bliskich.
 • Jeżeli nie masz żadnej możliwości powrotu do Polski, wyślij nam email na adres urzędu paryz.wk.dyzurny@msz.gov.pl lub lyon.kg.dyzurny@msz.gov.pl.Podaj swoje dane osobowe i opisz krótko swoją sytuację oraz miejsce, w którym przebywasz. Przekażemy Ci informację o dostępnych możliwościach powrotu do kraju.
 • Wszyscy polscy obywatele znajdujący się aktualnie za granicą są uprawnieni do wjazdu na terytorium kraju. Obowiązuje 14-dniowa kwarantanna.

Informacje i zalecenia władz polskich dotyczące sytuacji w kraju można znaleźć na stronie www.gov.pl/koronawirus

Zasady transportu towarów i osób przez Francję

Zasady wjazdu do Francji.

Istnieje obowiązek pisemnej deklaracji celu podróży na specjalnym nowym formularzu dla wszystkich osób przekraczających jej granice – zarówno w celu tranzytu, jak i pobytu. Dotyczy on także obywateli francuskich. Zaświadczenie jest dostępne w języku francuskim oraz angielskim. Powinno być pobrane ze strony Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, wydrukowane, wypełnione i podpisane.

Kierowcy wykonujący międzynarodowy przewóz towarów są zwolnieni z obowiązku wypełniania deklaracji celu podróży, o ile posiadają wystawione przez pracodawcę zaświadczenie potwierdzające wykonywanie transportu międzynarodowego.

https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-et-de-voyage (Voyage international depuis l’étranger vers la France métropolitaine / International travel from abroad to mainland France).

Jest także dostępne na stronie Ambasady (po francusku: https://www.gov.pl/attachment/22a25223-b7e2-449b-afbd-cf4680cad5d4; po angielsku: https://www.gov.pl/attachment/6bdb9e0c-2a18-4fda-ac47-1544a2408b90).

Formularze nie są dostępne na przejściach granicznych, niezbędne jest ich wcześniejsze wydrukowanie i wypełnienie.

 1. Zasady transportu towarów:

Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20.03.2020 określające przedłużenie dziennego wymiaru pracy do 10 godzin, wydłużenie tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu do 60 godzin oraz uchylenie weekendowych i świątecznych zakazów ruchu samochodów ciężarowych przestało obowiązywać 20 kwietnia. Od tego czasu transport towarów odbywa się na wcześniejszych zasadach.

Niemniej nadal zgodnie z uaktualnionym 28 kwietnia 2020 roku Dekretem nr 2020-293 z 23 marca 2020 roku, obowiązują przepisy sanitarne:

 • w samochodach ciężarowych powinien być zachowany dystans 1 metra pomiędzy kierowca i zmiennikiem, pomiędzy kierowcami prowadzącymi samochód ciężarowy powinien także być zachowany dystans 1 metra;
 • każdy pojazd musi być wyposażony w zapas wody i mydła, a także jednorazowe ręczniki lub żel dezynfekujący na bazie alkoholu.
 • przepisy te dotyczą zarówno kierowców, jak i personelu w punktach załadunku i rozładunku.
 • jeżeli kierowca przestrzega wspomnianych wyżej wymogów, nie można mu odmówić dostępu do sanitariatów w miejscu załadunku lub rozładunku.
 • podpisywanie i przekazywanie dokumentów dotyczących dostawy i transportu powinno się odbywać bez bezpośredniego kontaktu między ludźmi.
 • towar może być dostarczony wyłącznie do miejsca wskazanego w dokumencie przewozowym

Lista otwartych parkingów gdzie dostępne są sanitariaty jak również możliwość zakupu potraw i produktów żywnościowych na wynos jest dostępna na stronie internetowej:   https://www.bison-fute.gouv.fr/ouverture-des-aires-et-des-centres,11195.html

 1. Zasady transportu osób (samochody i busy)

Zgodnie z Dekretem nr 2020-293 z 23 marca 2020 roku (w zaktualizowanej wersji z 28 kwietnia 2020 roku) :

 • każde przedsiębiorstwo realizujące przewozy osób musi zapewnić możliwość pełnej dezynfekcji pojazdu przynajmniej raz dziennie
 • wymagane jest zapewnienie odseparowania kierowcy od pasażerów na odległość co najmniej 1 metra
 • zabrania się korzystania z drzwi wejściowych obok kierowcy, chyb, ze przechodzą oni w odległości co najmniej 1 metra od prowadzącego pojazd.
 • wprowadza się zakaz sprzedaży biletów na pokładzie pojazdów
 • w taksówkach lub samochodach z kierowca wprowadza się zakaz podróży pasażera na przednim siedzeniu

W odniesieniu do samochodów osobowych nie ma formalnych ograniczeń poza dążeniem do przestrzegania bezpiecznej odległości pomiędzy pasażerami (co nie zawsze jest możliwe) oraz przestrzegania zasad higieny (żele, produkty do dezynfekcji ewentualnie maski); na trasach wykonywanych we Francji, należy zawsze mieć przy sobie obowiązujące we Francji zaświadczenie o konieczności przemieszczenia; w wypadku przejazdu tranzytem – od 8.04.2020 – należy posiadać Deklarację o konieczności przejazdu przez Francję dostępną na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-et-de-voyage (Voyage international depuis l’étranger vers la France métropolitaine / International travel from abroad to mainland France). Ponadto, wracając do Polski, należy wylegitymować się polskim dokumentem tożsamości; policja może żądać udowodnienia zasadności przejazdu poprzez okazanie polskiego dowodu rejestracyjnego, a także określenie trasy podróży, przy podróży do Francji musi to być dowód na zamieszkanie we Francji; osoby przyjeżdzające/powracające  do Francji zobowiązane są do posiadania jednego z zaświadczeń o przemieszczaniu się (dostępnych na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i/lub Ambasady RP w Paryżu). Brak takiego zaświadczenia może skutkować nałożeniem mandatu w wysokości 135 euro. Osoby przejeżdżające tranzytem z Polski przez Francję powinny móc legitymować się tymi samymi dokumentami z kraju, do którego zmierzają.

 1. Podstawa prawna

Źródło: Ambasada RP w Paryżu
Najpopularniejsze

Zobacz także