X

Wyszukiwarka portalu iFrancja

Koronawirus – informacje dla podróżujących z i przez Francję

Koronawirus – informacje dla podróżujących z i przez Francję

Artykuł wprowadzono: 21 kwietnia 2020

W celu przeciwdziałania epidemii COVID-19 zostały zawieszone międzynarodowe połączenia lotnicze i kolejowe z i do Polski. Przedstawiamy zalecenia dla osób będących w trakcie podróży i planujących powrót do kraju.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych apeluje o unikanie wszelkich podróży zagranicznych.

Możliwości podróży z i przez Francję do Polski

W całej Francji obowiązuje do 11.05.2020 zakaz opuszczania miejsca zamieszkania bez ważnego powodu. 

Obywatele polscy nieposiadający stałego miejsca zamieszkania we Francji i powracający do kraju nie są objęci zakazem. Zalecamy posiadanie oprócz dokumentów tożsamości również innych dokumentów potwierdzających konieczność wyjazdu.

Osoby posiadające miejsce zamieszkania we Francji mogą być w razie kontroli kierowane z powrotem do miejsca zamieszkania niezależnie od obywatelstwa.

Tranzyt obywateli polskich przez teren Francji jest dozwolony na podstawie polskiego dokumentu tożsamości. Nie są wymagane dokumenty potwierdzające stałe miejsce zamieszkania. Przy każdej kontroli policyjnej i granicznej należy wyraźnie zaznaczyć zamiar tranzytu do Polski.

Francja prowadzi kontrole graniczne tylko przy wjeździe do kraju. Wyjazd z Francji do innych krajów UE nie jest kontrolowany.

Więcej informacji o zakazie na stronie rządu Francji (w języku francuskim).

Deklaracja celu podróży

Wszyscy cudzoziemcy zamierzający przekroczyć granicę Francji niezależnie od celu podróży są zobowiązani do wypełnienia deklaracji celu podróży. Deklaracja jest dostępna w języku francuskim i angielskimW deklaracji nie jest wymieniona możliwość wjazdu pracowników delegowanych i sezonowych zamierzających podjąć pracę we Francji. Zainteresownym wjazdem w tym celu i ich pracodawcom zalecamy kontakt z francuską prefekturą właściwą dla miejsca wykonywania pracy. Po otrzymaniu stanowiska władz francuskich opublikujemy stosowną informację.

Możliwości podróży do Polski

 • ograniczona liczba połączeń lotniczych do Berlina oraz kolejowych do Kolonii, Brukseli i Amsterdamu, skąd są połączenia do Berlina. Wyjazd z Berlina do Polski jest możliwy liniami autobusowymi Flixbus i lokalnymi środkami transportu publicznego do granicy niemiecko-polskiej.
 • komunikacja lotnicza i kolejowa wewnątrz Francji działa w bardzo ograniczonym zakresie.
 • osobom podróżującym samochodem zalecamy kierowanie się bezpośrednio na granicę francusko-niemiecką w celu uniknięcia dodatkowych kontroli.
 • przejazd przez Belgię i Holandię jest możliwy; są prowadzone kontrole na granicy belgijskiej. 
 • przejazd przez Szwajcarię jest możliwy; są prowadzone kontrole na granicy.
 • operacja #LOTdoDomu została zakończona 5.04.2020 i nie jest planowane jej wznowienie.  

Stan ten może ulec zmianie decyzją władz poszczególnych krajów.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP udziela informacji na temat możliwości przekraczania granic pod numerem +48 22 523 8880.

Ograniczenia pracy urzędów konsularnych

W związku z sytuacją epidemiologiczną zapisy na wizyty w systemie e-konsulat zostały zawieszone.

Wydział Konsularny Ambasady RP w Paryżu oraz Konsulat Generalny RP w Lyonie przyjmują interesantów wyłącznie w sprawach wymagających pilnego załatwienia po telefonicznym lub emailowym uzgodnieniu terminu wizyty.

Zalecenia dla powracających do kraju

 • Jeżeli podróżujesz w ramach zorganizowanej wycieczki, skontaktuj się z organizatorem – powinien pomóc w powrocie do kraju.
 • Jeżeli podróżujesz na własną rękę, postępuj zgodnie z procedurami linii lotniczej. 
 • Skontaktuj się z ubezpieczycielem w celu przedłużenia polisy i ustalenia możliwości pokrycia kosztów zmian i przedłużającego się pobytu.
 • Jeżeli kończą ci się pieniądze na dalszy pobyt za granicą, skontaktuj się z bliskimi. Konsul może udzielić pomocy finansowej w wyjątkowych przypadkach, osobom, które nie mają żadnej możliwości uzyskania jej od bliskich.
 • Jeżeli nie masz żadnej możliwości powrotu do Polski, wyślij nam email na adres urzędu paryz.wk.dyzurny@msz.gov.pl lub lyon.kg.dyzurny@msz.gov.pl.Podaj swoje dane osobowe i opisz krótko swoją sytuację oraz miejsce, w którym przebywasz. Przekażemy Ci informację o dostępnych możliwościach powrotu do kraju.
 • Wszyscy polscy obywatele znajdujący się aktualnie za granicą są uprawnieni do wjazdu na terytorium kraju. Każdy obywatel wracający do Polski zostanie przebadany i skierowany na obowiązkową 14-dniową kwarantannę.

Informacje i zalecenia władz polskich dotyczące sytuacji w kraju można znaleźć na stronie www.gov.pl/koronawirus

Zachorowania we Francji

Na terenie kraju wprowadzono najwyższy stopień zagrożenia epidemiologicznego.

Obowiązuje zakaz opuszczania miejsca zamieszkania bez ważnego powodu. Zakaz ten nie obejmuje powrotu do miejsca stałego zamieszkania, również położonego za granicą. Więcej informacji o zakazie na stronie rządu Francji (w języku francuskim). 

W całym kraju obowiązuje zakaz zgromadzeń powyżej 100 osób (na Korsyce powyżej 50). Nieczynne do odwołania są żłobki, przedszkola, szkoły i uniwersytety, a także zakłady gastronomiczne, lokale rozrywkowe i inne punkty usługowo-handlowe, których działalność nie jest niezbędna dla funkcjonowania społeczeństwa. Sklepy spożywcze, banki i transport publiczny funkcjonują normalnie.

Zalecenia dla osób przebywających we Francji

Władze francuskie zalecają następujące zachowania pomagające uniknąć zakażenia: regularne mycie rąk, korzystanie z jednorazowych chusteczek higienicznych, zasłanianie ust i nosa rękawem w okolicy łokcia przy kichaniu i kasłaniu, unikanie podawania dłoni i obejmowania innych osób.

W razie wystąpienia symptomów charakterystycznych dla zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 (gorączka, kaszel, duszności), należy: skontaktować się telefonicznie z lekarzem rodzinnym lub dyżurnym, nie opuszczać miejsca pobytu, używać maseczki ochronnej przy kontaktach z innymi osobami. W razie poważnego zaostrzenia się symptomów należy skontaktować się z pogotowiem ratunkowym pod numerem telefonu „15”,

Dla wszystkich, którzy przebywali na obszarach występowania wirusa, mieli bliski kontakt z takimi osobami, albo potrzebują innych informacji na temat koronawirusa, uruchomiono całodobowy bezpłatny numer telefonu 0 800 130 000.

Źródło: Ambasada RP w Paryżu
Najpopularniejsze

Zobacz także