X

Wyszukiwarka portalu iFrancja

Kontrola bezrobotnych: kary ostrzejsze niż zapowiadane

Artykuł wprowadzono: 2 stycznia 2019

Francuski rząd wprowadza ostrzejsze niż wczesnej zapowiadano kary dla bezrobotnych, których wysiłki wkładane w powrót na rynek pracy będą niewystarczające.

Wprowadzenie większej kontroli bezrobotnych tłumaczone jest rozszerzeniem ubezpieczenia na wypadek bezrobocia na pracowników zwalniających się z pracy i mających nowy projekt zawodowy.

W marcu minister pracy zapowiedziała, że za niestawienie się na wyznaczone spotkanie w Pôle Emploi (Urząd Pracy) bezrobotnemu będzie grozić kara usunięcia z rejestru na 15 dni. Jednak według dekretu opublikowanego 30 grudnia 2018 w Dzienniku Ustaw kara ta wyniesie miesiąc, po czym, za dwukrotne zignorowanie spotkań – dwa miesiące, i cztery miesiące za trzykrotne niestawienie się w Pôle Emploi.

Ponadto na przykład odmowa dwóch rozsądnych ofert pracy czy brak czynnego jej szukania będzie skutkować utratą zasiłku początkowo na miesiąc, a nie jak zapowiadano jedynie wstrzymaniem jego wypłacania. O tym jaka oferta pracy jest ofertą rozsądną, zdecyduje bezrobotny z jego doradcą z urzędu pracy.

Propozycja niższego wynagrodzenia niż dotychczas otrzymywane, nie może już być powodem odmowy podjęcia pracy.

Ponadto dekret wprowadza wymóg prowadzenia przez bezrobotnego dziennika z aktywnego poszukiwania pracy.
W połowie 2019 roku dziennik, w którym bezrobotny ma zapisywać wszystkie informacje na temat jego poszukiwania pracy, będzie testowany w dwóch lub trzech francuskich regionach.

Według badań opublikowanych przez Pôle Emploi 12 procent bezrobotnych nie szuka pracy w sposób aktywny, zaś wśród beneficjentów świadczenia dla bezrobotnych odsetek ten wynosi 8 procent.
Najpopularniejsze

Zobacz także