X

Wyszukiwarka portalu iFrancja

V edycja Konkursu Historycznego „Patria Nostra”.

Artykuł wprowadzono: 3 kwietnia 2020

Celem konkursu „Patria Nostra” jest m.in. propagowanie historii Polski i podtrzymywanie więzi z Polską młodych Polaków żyjących poza jej granicami.

W konkursie mogą brać udział polskie i polonijne szkoły, parafie i stowarzyszenia. Ich zadaniem będzie przygotowanie krótkiej animacji dotyczącej ważnego wydarzenia związanego z historią Polski.

UCZESTNICY KONKURSU – to drużyny złożone z 3 uczniów oraz osoby pełnoletniej, np. nauczyciela, rodzica lub księdza. Do konkursu mogą przystąpić: szkoły polskie i polonijne, parafie, polonijne organizacje społeczne.

ZADANIE KONKURSOWE – polega na wykonaniu 30-sekundowej animacji lub 45-sekundowego filmu dotyczącego najważniejszych wydarzeń z historii Polski.

HARMONOGRAM – Rejestracja uczestników do 15 maja
Nadsyłanie prac do 31 maja
Głosowanie: 1‐10 czerwca
Gala finałowa w Warszawie: wrzesień
Wycieczka do Polski: wrzesień
REJESTRACJA: rejestracja uczestników odbywa się poprzez stronę internetową konkursu.

Więcej informacji: www.konkurs‐patrianostra.pl

KOMUNIKACJA – każda drużyna otrzyma własne KONTO UCZESTNIKA na które można się zalogować. Konto służy do bieżącej komunikacji z organizatorem, do przesyłania prac konkursowych oraz do głosowania na najlepsze prace. Działanie konta zbliżone jest do funkcjonalności skrzynki e‐mail.

NAGRODY GŁÓWNE – KILKUDNIOWE WYCIECZKI DO POLSKI

ZGODA na udział w konkursie link

UWAGA !!! W przypadku niekorzystnej sytuacji epidemiologicznej wycieczki zostaną zamienione na dodatkowe atrakcyjne nagrody, które będą wysłane pocztą.
Najpopularniejsze

Zobacz także