X

Wyszukiwarka portalu iFrancja

Koniec z nietykalnością prezydenta?

Artykuł wprowadzono: 24 października 2014

We wtorek, francuski parlament przegłosował projekt ustawy, pozwalający na usunięcie ze stanowiska prezydenta kraju. Francja jest o krok od wprowadzenia nowej procedury, do złudzenia przypominającej amerykański impeachment.Hollande Kopacz - iFrancja-6

Ustawa właśnie przeszła przez niższą izbę parlamentu oraz została przegłosowana w Senacie w stosunku głosów 324 do 18. Następnym krokiem do zalegalizowania projektu jest francuska Rada Konstytucyjna. Organ ten musi ustalić czy proponowane prawo jest zgodne z konstytucją Francji. Jeśli okaże się, że procedura destytucji nie łamie zapisów francuskiego aktu normatywnego, będzie to początek radykalnej zmiany w statusie prawnym kraju. Warto dodać, że do tej pory urząd prezydenta Republiki Francuskiej był najlepiej chronionym przez prawo stanowiskiem spośród europejskich głów państw.

Postępowanie o destytucję może być wszczęte w przypadku ewidentnego, niezgodnego z pełnionym mandatem, naruszenia przez prezydenta swoich obowiązków.
W przypadku naruszenia obowiązków przez lidera państwa, trafia on przed Wysoki Trybunał, składający się ze specjalnie powołanych członków obu izb parlamentu (Senatu i Zgromadzenia Narodowego), którym przewodniczy Przewodniczący Zgromadzenia Narodowego.

Prezydent może być przesłuchany przez komisję, osobiście brać udział w debacie Wysokiego Trybunału lub wysłać swojego przedstawiciela.
Wysoki Trybunał orzeka w sprawie destytucji prezydenta w tajnym glosowaniu, większością 2/3 głosów i w terminie do jednego miesiąca.
Destytuowany prezydent, staje się zwykłym obywatelem całkowicie do dyspozycji wymiaru sprawiedliwości.

Według obecnej konstytucji, prezydent w trakcie sprawowania swojej pięcioletniej kadencji, jest całkowicie zwolniony z odpowiedzialności karnej. Przedterminowe odsunięcie głowy państwa od władzy jest też praktycznie niemożliwe. Jedyny wyjątek stanowi przypadek dopuszczenia się przez prezydenta zdrady stanu.

M.T
Najpopularniejsze

Zobacz także