X

Wyszukiwarka portalu iFrancja

Od 12 maja 2020 r. Wydziały Konsularne Ambasady RP w Paryżu i Lyonie wznawiają zgłoszenia wizyt

Od 12 maja 2020 r. Wydziały Konsularne Ambasady RP w Paryżu i Lyonie wznawiają zgłoszenia wizyt

Artykuł wprowadzono: 8 maja 2020

Komunikat Paryż: W ślad za zniesieniem we Francji zakazu opuszczania miejsca zamieszkania, Wydział Konsularny Ambasady RP w Paryżu wznowił zgłoszenia wizyt w systemie ekonsulat od 12 maja 2020 r.

Z powodu trwającej epidemii i dla zapewnienia bezpieczeństwa interesantom, liczba spotkań dostępnych każdego dnia jest ograniczona. Zastrzegamy sobie prawo odmowy przyjęcia osób zgłaszających się bez wcześniejszego umówienia.
Bez zapisu będą przyjmowane wyłącznie osoby zgłaszające się po odbiór gotowych dokumentów oraz w przypadkach wymagających natychmiastowego załatwienia. Wszystkim oczekującym na odbiór dokumentów sugerujemy ich dostarczenie drogą pocztową – prosimy o kontakt e-mailowy  (paris.wk.info@msz.gov.pl) w celu uzgodnienia wysyłki pocztą.
Ze względu na możliwą zmienność sytuacji sanitarnej zapisy będą udostępniane z tygodniowym wyprzedzeniem.
Przed umówieniem wizyty sprawdź na naszej stronie, czy posiadasz wszystkie dokumenty konieczne do załatwienia sprawy. W razie wątpliwości skontaktuj się z nami e-mailowo lub telefonicznie.
W celu umówienia wizyty w konsulacie przejdź na stronę https://www.e-konsulat.gov.pl/.

Komunikat Lyon: Z powodu zagrożenia epidemiologicznego Konsulat Generalny RP w Lyonie ograniczył od 16.03.2020 do 11.05.2020 (zgodnie z dekretem 2020-293 z 23 marca 2020 r., wersja ujednolicona 23 kwietnia 2020 r.) przyjęcia interesantów do spraw wymagających pilnego załatwienia. Zawieszone zostały zapisy na wizyty w systemie e-konsulat. Wizyty w siedzibie urzędu są możliwe tylko po umówieniu spotkania pod numerem +33 4 78 93 14 85 lub adresem e-mail lyon.kg.sekretariat@msz.gov.pl. Pomoc konsularna na rzecz polskich obywateli jest udzielana normalnie.
Najpopularniejsze

Zobacz także